Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Exploring science teachers’ attitudes and knowledge about environmental education in three international teaching communities

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
235
DOI :
Özet Türkçe :

This study examined the similarities and differences among 171 Grade 7-12 science teach-ers from three different countries (54 U.S, 63 Bolivian, and 54 Turkish) with respect to their attitudes toward environmental education (EE) and instructional practices. The in-strument employed explored how teachers' knowledge, instructional practices, decision-making process, and cultural features influenced their EE attitudes and praxis. The instru-ment, which was translated into Spanish and Turkish and then back into English, contained a personal data form that included demographic questions and a three-part questionnaire. Based on the analysis completed, significant differences were found between these three countries with respect to 1) teacher's knowledge about global environmental issues, 2) teachers rationales for including environmental education in their science classroom in-struction, and 3) while there were no significant differences in the importance of religion in the teachers lives, there were significant differences in the extent to which teachers reported religion influencing instructional decisions. In addition, there were differences regarding the resources that teachers reported drawing on as they included EE in their classrooms. There were no significant differences found when comparing the three countries with re-spect to extent to which each country reported including technological and/or environmen-tal problems in science classroom instruction. Finally, generally there was agreement re-garding teachers' goals and objectives in science classrooms with respect to EE and the most important global environmental problems/threats.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada üç farklı ülkeden (54 ABD, 63 Bolivya ve 54 Türk) yüz yetmiş bir 7-12 sınıf fen öğretmeninin çevre eğitimine ve öğretimsel uygulamalara ilişkin tutumlarındaki benzerlikler ve farklılıklar araştırılmıştır. Öğretmenlerin bilgilerinin, öğretim uygulamalarının, karar verme süreçlerinin ve kültürel özelliklerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarını ve alışkanlıklarını nasıl etkilediğini araştırmak amacı ile bir ölçek kullanılmıştır. İspanyolca ve Türkçeye, sonra yeniden İngilizceye tercüme edilen ölçek, kişisel bilgileri yoklayan demografik sorular ve üç kısımdan oluşan bir anket içermektedir. Analiz sonuçlarına göre, üç ülke arasında ifade edilen şu hususlara ilişkin anlamlı farklılıklar bulunmuştur: 1) öğretmenlerin küresel çevre konularına ilişkin bilgileri, 2) öğretmenlerin çevre eğitimini fen öğretimi içerisinde bulundurma mantığı ve 3) öğretmenlerin hayatında dinin önemine ilişkin anlamlı bir farklılık yokken öğretmenlerin öğretime ilişkin kararlarında dinin etkisi ile ilgili raporlarında anlamlı farklık bulunması. İlaveten, öğretmenlerin çevre eğitimini sınıfta kullanmalarını destekleyen kaynaklara ilişkin de farklılıklar vardı. Fen sınıfındaki öğretimi uygulamalarında, her ülkenin rapor ettiği çevresel ve teknolojik problemlere ilişkin olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Sonuç olarak, genel anlamda öğretmenlerin fen sınıfında çevre eğitimine ve çok önemli küresel çevre sorunları/tehditlerine yönelik hedef ve amaçları arasında bir uyumun olduğu gözükmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :