Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cognitive conflict and situational interest as factors

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
213
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, we investigated the relationships among cognitive conflict and situational interest induced by a discrepant event, attention and effort allocated to learning, and conceptual change in learning the concept of density. Subjects were 183 seventh graders from six middle schools in Seoul, Korea. A preconception test, a test of responses to a dis-crepant event, and a questionnaire of situational interest were administered as pretests. Computer-assisted instruction was then provided to the students as a conceptual change in-tervention. Questionnaires regarding attention and effort, and a conception test were admin-istered as posttests. The conception test was administered once more as a retention test four weeks later. The results of path analysis indicated that both cognitive conflict and situational interest induced by a discrepant event respectively had an indirect effect on students' conceptual understanding, which were mediated by attention and effort allocated to concept learning. Situational interest, however, was found to exert a stronger influence on conceptual change than cognitive conflict. It was also found that attention, either directly or indirectly through effort, influenced students' conceptual understanding.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, yoğunluk kavramını öğrenmede kavramsal değişim, tutarsız durum, dikkat ve öğrenme çabasıyla bağlamsal ilgi ve bilişsel uyuşmazlık arasındaki ilişkiler bu çalışmada incelenmiştir. Katılımcılar Kore Seul'de öğrenim gören 183 yedinci sınıf ortaokul öğrencisidir. Tutarsız bir duruma tepkilerin ölçüldüğü bir ön-kavram testi ve bağlamsal ilgi anketi ön-test olarak uygulanmıştır. Öğrencilere, kavramsal değişim için müdahale aracı olarak, bilgisayar destekli öğretim sağlandı. Dikkate ve çabaya yönelik olarak anketler ve bir kavram testi son-testler olarak uygulandı. Aynı kavram testi, dört hafta sonra izleme testi olarak bir kez daha uygulanmıştır. Tutarsız bir durumla ortaya çıkan hem bilişsel uyuşmazlık hem de kavramsal ilginin, öğrencinin dikkat ve kavramsal öğrenmeye ayırdığı çaba tarafından etkilenen kavramsal anlamasında doğrudan olmayan bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla beraber, kavramsal ilginin bilişsel uyuşmazlıktan ziyade kavramsal değişim üzerinde daha etkili olduğu sonucu bulunmuştur. Ayrıca, dikkatin, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya koyduğu çabayla öğrencinin kavramsal anlamasını etkilediği sonucuna varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :