Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Can project-based learning close the gap? turkish student teachers and proenvironmental behaviours

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

According to environmental education scholars, most people do not use their environmental awareness to behave proenvironmentally. Scholars therefore believe that there is a gap be-tween humans‟ cognitive and behavioural patterns. On one hand, a plethora of factors, such as religion, culture, self-efficacy, emotions, and so on, may be responsible for this gap. On the other hand, the ways we try to create environmental awareness may be problematic. The present study addresses the latter issue. Instead of conveying shallow environmental infor-mation, we foresaw that an action-oriented program would provide fruitful conclusions. To this end, the aim of this study was to examine the effectiveness of a project-based learning environment as an action-oriented method for developing proenvironmental behaviours. 33 student teachers, who took project-based Environmental Science course, in the 3rd year of Elementary Science Teacher Training Program at Ahi Evran University, Turkey, voluntar-ily participated in the present study and responded the questionnaires. A mixed design with quantitative and qualitative methods was used for the data analysis. The qualitative part consisted of a questionnaire including two open-ended questions. Content analysis was em-ployed to examine these data. In the quantitative analyses, descriptive statistics, t-tests, and ANOVA were used. The findings of present study suggest that the project-based learning environment caused positive changes in student teachers‟ behaviours regarding environ-mental protection. The paper concludes with a discussion about the relationships between environmental education and science, socio-cultural issues, and educational implications.

Özet İngilizce :

Çevre eğitimi uzmanlarına göre, insanların çoğu davranışlarında çevre farkındalıklarını kullanmamaktadır. Dolayısıyla uzmanlar insanların bilişsel ve davranışsal boyutları arasında bir boşluk olduğuna inanmaktadırlar. Bu boşluğun nedeni din, kültür, öz yeterlilik ve duygular gibi bir grup faktör olabilir. Öte yandan yaratmaya çalıştığımız çevre farkındalığı da sorunlu olabilir. Bu çalışma bahsedilen ikinci konuya yöneliktir. Çalışmada, yüzeysel çevre bilgileri vermektense, aksiyon odaklı bir programın verimli sonuçlar vereceği öngörülmüştür. Buna göre çalışmanın amacı, bir aksiyon odaklı metot olan projeye dayalı öğrenme ortamlarının çevre dostu davranışların oluşturulmasındaki etkililiğini incelemektir. Ahi Evran Üniversitesi‟nde Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde okuyan ve projeye dayalı Çevre Bilimi dersi alan toplam 33 öğretmen adayı çalışmaya katılmış ve anketleri yanıtlamıştır. Verilerin analizi için nitel ve nicel metotların bir arada kullanıldığı birleşik desenden faydalanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde iki adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanılmış ve anketten elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Çalışmanın nicel bölümünde ise betimsel istatistikler, t testleri ve ANOVA kullanılmıştır. Buna göre projeye dayalı öğrenme ortamı öğrencilerin çevre koruma ile ilgili davranışlarında olumlu değişimlere neden olmuştur. Ayrıca çalışmanın sonunda çevre eğitimi ve fen arasındaki ilişkiler, sosyokültürel konular ve eğitsel uygulamalar ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :