Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Environmental and Science Education

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A new vision for chemistry education students: environmental education

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
237
DOI :
Özet Türkçe :

The present study aimed to determine level of pre-service chemistry teachers‟ environmental literacy and their perceptions on environmental education. This study was realized during the fall semester of 2006-2007 academic year with the participation of 60 students enrolled in five-year chemistry teacher education program. The data collected by administration of Environmental Literacy Test and Environmental Education Perception Survey were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The pre-service chemistry teachers strongly emphasized promotion of feelings of concern for the environment, development of awareness and sensitivity to the total environment, and gaining social values to protect the natural resources through teaching on environmental issues. The results also revealed that these participants had favorable attitudes toward the environment and feelings of personal responsibility to create a better environment. However, pre-service chemistry teachers did not have a sound understanding of environmental issues. Although the participants were lack of necessary subject matter knowledge, they were willing to integrate environmental issues into their teaching practice. Thus, chemistry education students are potential candidates as environmental educators and their education programs may be strengthened in this respect.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, kimya öğretmen adaylarının çevre okuryazarlığı düzeylerini ve çevre eğitimi ile ilgili algılarını belirlemektir. Çalışma kimya öğretmen eğitimi programını takip eden 60 öğrencinin katılımıyla 2006-2007 akademik yılı sonbahar döneminde gerçekleştirilmiştir. "Çevre Okuryazarlığı‟ ve "Çevre Eğitimi Üzerine Algı‟ Ölçeklerinin uygulanması ile toplanan veriler, betimsel istatistik ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Kimya öğretmen adayları, çevre eğitimi aracılığıyla çevreye yönelik ilginin arttırılmasına, farkındalık ve duyarlılığın geliştirilmesine ve doğal kaynakların korunması yönünde sosyal değerlerin kazandırılmasına dikkat çekmiştir. Aynı zamanda, sonuçlar katılımcıların çevreye yönelik olumlu tutumlara ve daha güzel bir gelecek için gerekli sorumluluk duygusuna sahip olduklarını göstermiştir. Ancak, bu sonuçlara göre öğretmen adayları çevre konuları üzerine derin bir anlayışa sahip değildir. Katılımcılar konu alan bilgisi açısından yetersiz olmalarına rağmen öğretimlerine çevre konularını entegre etmeyi istemektedirler. Bu sonuçlar ışığında, kimya öğretmen adayları çevre eğitimi açısından potansiyel aday olarak görülmüş ve eğitim programlarının bu doğrultuda geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :