Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal Of Educational Researchers (IJERS)

Yıl 2013 , Cilt 4 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Common characterıstıcs of an effectıve englısh language teacher

Yazar kurumları :
Erzincan University1, Gazi University2, Atatürk University3
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Effective learning is strongly related to effective teacher and effective teaching. In this concept, teachers’ characteristics gain crucial importance in understanding and lessening the problems and difficulties hindering students’ long lasting learning process. The aim of this study is to present a literature review about the features of an effective English language teacher by comprising of the common characteristics in the studies and to give some pedagogical suggestions for English language teachers on how to increase their effectiveness in the classroom. Therefore, over 30 studies conducted in foreign language education area were overviewed and main characteristics of an effective English language teacher mostly cited in these studies were categorized under four headings. These four categories are as follow: socio-affective skills, pedagogical knowledge, subject-matter knowledge and personality characteristics. Findings showed that an English language teacher should have socio-affective skills, pedagogical knowledge, subject matter knowledge and personal qualities for better language teaching and learning. In addition, an effective English language teacher should have a balanced combination of these four main aspects.

Özet İngilizce :

Etkili öğrenme, etkili öğretmen ve öğretimle yakından ilişkilidir. Bu bağlamda, öğretmenlerin özellikleri öğrencilerin uzun soluklu öğrenme süreçlerini engelleyen zorlukları ve problemleri azaltma ve anlamada büyük önem arz eder. Bu çalışmanın amacı, öğretmen eğitimiyle ilgili araştırmalarda yer alan ortak özellikleri araştırarak etkili İngilizce öğretmeninin özellikleri hakkında bir literatüre özeti sunmak ve İngilizce öğretmenlerinin sınıf içindeki etkinliklerinin nasıl artırılmasına dönük bir takım pedagojik öneriler sunmaktır. Bu amaçla, yabancı dil öğretim alanında yapılmış 30’ dan dan fazla çalışma gözden geçirilmiş ve bu çalışmalarda en fazla konu edinilen etkili İngilizce öğretmeninin temel özellikleri dört temel başlık altında toplanmıştır. Bu dört kategori sırasıyla sosyo-duyusşal beceriler, pedagojik bilgi, alan bilgisi ve kişisel özelliklerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre bir İngilizce öğretmeni daha iyi dil öğretimi ve öğrenimi için sosyo-duyusşal becerilere, pedagojik bilgiye, alan bilgisine ve kişisel niteliklere sahip olmalıdır. Ayrıca etkili bir İngilizce öğretmeni bu dört temel yönün özelliklerine eşit bir şekilde sahip olmalıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :