Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı : 11 Sayfalar 27 - 52 2018-01-31
Hospitals Ships’ Becoming A Problem Between The States In The Fırst World War
Hastane Gemilerinin Birinci Dünya Savaşı'nda Savaşan Taraflar Arasında Soruna Dönüşmesi
Ahmet UYANIKER
15 261

Anahtar Kelimeler

KAYNAKÇAArşiv Belgeleri:Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tarih: 30/L/1915 (Miladi) Dosya No: 2181 Gömlek No: 2 Fon Kodu: Hariciye Siyasi. BOA. HR. SYS.02181.00013.001. BOA. HR. SYS.02181.00013.002. BOA. HR. SYS.02181.00013.003. BOA. HR. SYS.02181.00013.004. BOA. HR. SYS.02181.00013.005. BOA. HR. SYS.02181.00013.006. BOA. HR. SYS.02181.00013.007. BOA. HR. SYS.02181.00013.008. BOA. HR. SYS.2181.00003.006. BOA. HR. SYS.2181.00003.007. BOA. HR. SYS.2181.00003.0017. BOA. HR. SYS.2181.00003.021. BOA. HR. SYS.2181.00003.022. BOA. HR. SYS.2181.00003.023. BOA. HR. SYS.2181.00003.025. BOA. HR. SYS.2181.00003.027. BOA. HR. SYS.2181.00003.029. BOA. HR. SYS.2181.00003.030.  BOA. HR. SYS.2181.00003.032. BOA. HR. SYS.2181.00003.034.  BOA. HR. SYS.2181.00003.035.  BOA. HR. SYS.2181.00003.043. BOA. HR. SYS.2181.00003.044. BOA. HR. SYS.2181.00003.057.  BOA. HR. SYS.2181.00003.044. BOA. HR. SYS.2181.00003.053.  BOA. HR. SYS.2181.00003.055. BOA. HR. SYS.2181.00003.060. BOA. HR. SYS.2181.00003.062. BOA. HR. SYS.2181.00003.067. BOA. HR. SYS.2181.00003.069. BOA. HR. SYS.2181.00003.069. BOA. HR. SYS.02181.00003.089. BOA. HR. SYS.02181.00003.090. BOA. HR. SYS.2181.0003.100-115. BOA. HR. SYS. 02181.00003.109. BOA. HR. SYS.2181.0003.115-120. BOA. HR. SYS. 02181.00003.146. BOA. HR. SYS.2194.00010.0008. BOA. HR. SYS.2194.00010.0010. Tarih: 30/L/1915 (Miladi) Dosya No: 2181 Gömlek No: 1 Fon Kodu: Hariciye Siyasi. BOA. HR. SYS.2181.00002.001. BOA. HR. SYS.2181.00002.002. BOA. HR. SYS.2181.00002.006. Tarih: 07//1915 (Miladi) Dosya No: 2178 Gömlek No: 1 Fon Kodu: Hariciye İstişare Odası HR. İŞO.2178. 0001.063. HR. İŞO.2178. 0001.070. HR. İŞO.2178. 0001.077. HR. İŞO.2178. 0001.078. HR. İŞO.2178. 0001.079. Tarih :29/Tş/1333 Dosya No :64 Gömlek No :74 Fon Kodu :HR.HMŞ.İŞO.  Hariciye Hukuk Müşavirliği İstişare Odası HR. HMŞ.00067.00014.004.002. HR. HMŞ.00067.00014.005.004. BOA. MV Meçlisi Vala .BOA. MV.00162.00034.001.00. Kitaplar ve Araştırma Eserleri: ASLAN M.Y. (2008). Savaş Hukukunun Temel Prensipleri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 79.s.235-274,Ankara. CUTCHEON, C.(2013). Port Southamton, Amberley Publishing, British. CUTCHEON, C.(2015). Hospital Ship&Troop Transport of The First World War, Amberley Publishing, British. Çanakkale Deniz Savaşları 1915,2008, Güncellenmiş 2.Basım, Kültür Yayınları Tarih Dizisi No.51, Deniz Basımevi Müdürlüğü, Çanakkale. Düstur I. Tertip(1941). Cilt 7,Ankara Başvekâlet Devlet Matbaası: Ankara. Gemi sicili için gemi Cinsleri tanımlamaları,(2017). Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ankara Kızılay ve Kızılhaç’ın Milletlerarası Kaynakları Sözleşmeler-Tüzükler- Kararlar, (1964). Türkiye Kızılay Derneği, Ankara. KURAN. S. (2016).Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul. MCGREAL, S.(2008).The Waron Hospital Ships1914-1918,Pen&Sword Books Limited,South Yorkshire. British. SAV, Ö.(2015). Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Savaş ve Barış Hukuku, Şen Matbaa, Ankara. Silahlı Çatışma Hukuku İle İlgili Uluslararası Hukuk Metinleri(2010).Genel Kurmay Başkanlığı, Cilt 1,Ankara. Makaleler SENCER M.(1990).İnsan Hakları ve Savaş İnsan Hakları Yıllığı, Cilt:12,ss.15-63.Ankara. Tezler BATI, S.(2012),Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Personelin Hastalara Müdahalelerinin Hastane Öncesi Acil Tıbbi Bakım Yetişkin ve Çocuk Uygunluğunun Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans Tezi, Konya. Elektronik Kaynak: http://www.nmrn-portsmouth.org.uk/sites/default/files/Hospital%20ships.pdf) The American Journal of International Law, Vol. 10, No. 1 (Jan., 1916), pp. 170-175 Published by: American Society of International Law; Cambridge University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2187381 Accessed: 02-11-2017 20:42 UTC
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2018


Makalenin Yazarları
Ahmet UYANIKER