Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, kaynaştırma uygulaması yapılmakta olan beş okulöncesi eğitim kurumunda görev yapan ve sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunan okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin görüşlerini ve önerilerini belirlemektir. Araştırmada niteliksel araştırma yöntemi kullanılmış ve sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan 10 öğretmenle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, tümevarımsal veri analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Tümevarımsal veri analizi sonucunda veriler temalar haline dönüştürülmüş ve araştırmanın bulgularına ulaşılmıştır. Bu araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin gerekliliği hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları ancak sınıflarındaki ve okullarındaki kaynaştırma uygulamalarında genel olarak sorunlar yaşadıkları söylenebilir. Öğretmenler kaynaştırma eğitimi ile ilgili çok az bilgi sahibi olduklarını, bu bilgilerin onlar için yetersiz olduğunu ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamalarının sınıflarındaki kaynaştırma uygulamasında yetersiz kalmalarına ve sorunlar yaşamalarına neden olduğunu belirtmişlerdir. Kaynaştırma uygulamasının özel gereksinimli öğrencilere pek çok yararı olduğunu belirten öğretmenlerin çoğunluğu, görme ve ileri derecede zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okulöncesi eğitim kurumlarında kaynaştırılmasının uygun olmadığını, diğer özel gereksinimli öğrencilerin öğrenebildiği sürece kaynaştırma eğitimine alınması gerektiğini dile getirmişlerdir. Ayrıca araştırma sonucunda öğretmenler ülkemizde kaynaştırma eğitiminin uygulanabilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the opinions and suggestions of teachers about inclusion who works at five preschool education institutions and students with disabilities in their classes. Inductive research technique was used in this study and semi-structured interviews were conducted with ten teachers who had mainstreamed students in their classes. The data were analyzed with inductive analyze technique. As a result of the inductive analyze technique, the data were themed and the findings of the research were attained. Results showed that the teachers expressed positive opinions about the necessity of inclusion but they generally have problems about inclusion in their classes, schools and they are not satisfied with this implementation. Teachers expressed that they have very little knowledge about inclusion, this knowledge is inadequate for them and not having adequate knowledge caused them to be incapable about inclusion in their classes and face problems. The majority of the teachers who expressed that inclusion have lots of benefits for students with disabilities, also mentioned that it is not appropriate to include visually and severe mentally handicapped in the preschool education institutions, other students with disabilities should be accepted in inclusion as long as they can learn. Besides, as a result of the research it is revealed that the teachers emphasized that inclusion implemented in our country has lots of shortages and they have suggestions about inclusion with expectations from various foundations and individuals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :