Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işitme engelli çocuğu olan ve olmayan ana-babaların stres, depresyon ve sürekli kaygı belirtileri yönünden karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü İÇEM1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Aileye işitme engelli bireyin katılımının ana-baba üzerindeki uzun erimli psikolojik etkilerine ilişkin araştırmaların tutarlı sonuçlar verdiğini söylemek güçtür. Bu çerçevede araştırmanın amacı, işitme engelli çocuğu olan (n=230) ve olmayan (n=230) ana-babaların stres, depresyon ve sürekli kaygı belirtileri yönünden karşılaştırılmasıdır. Sözü geçen değişkenlerin düzeyinin belirlenebilmesi için katılımcılara Stres Belirti Listesi, Beck Depresyon Envanteri ve Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen toplam puanlar üzerinde gerçekleştirilen 2 (grup) x 2 (cinsiyet) Faktörlü Varyans Analizi bulguları, işitme engelli çocuk ana-babalarının –özellikle de annelerin- psikiyatrik/psikolojik belirti geliştirme açısından risk altında olabileceklerini ortaya koymuştur. Bulguların tartışılmasında, yayınlarla tutarlılık göstermeyen sonuçların özellikle vurgulanması, farkın olası nedenlerinin irdelenmesi ve işitme engelli çocuğa sahip olmanın sosyo-kültürel boyutları temel alınmıştır.

Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :