AUGUST CARL FRİEDRİCH JASMUND VE MİMARİ FAALİYETLERİ

Öz Bu çalışmada, 1888’den 1907/1908’e kadar, yaklaşık 20 yıl boyunca Osmanlı Devleti hizmetinde çalışan ve pek çok resmi ve özel binanın yapımına imza atan Prusya hükümet mimarı August Carl Friedrich Jasmund’un faaliyetleri söz konusu edilecektir. Berlin’deki Alman Arşivleri ve kütüphaneleri ile İstanbul’daki Osmanlı Arşivlerinde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen yeni belge ve bilgiler ışığında mimarın; biyografisi, Almanya ve Osmanlı Ülkesindeki yapısal faaliyetleri, bunların tanıtımı ve üslup anlayışına dair değerlendirmeler yapılacaktır.