Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Academic Values Studies (JAVS)

Yıl 2015 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini

Yazar kurumları :
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, emek piyasasında açık iş ve işsizlik oranları arasındaki eşleşme uyumunu engelleyen faktörlerin ve istihdam yaratmayan ekonomik büyümenin dinamiklerinin Beveridge eğrisi kapsamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla açık iş oranları ve işsizlik oranları arasındaki olası uzun dönemli asimetrik ilişkinin varlığı 2005-2015 dönemi Türkiye ekonomisi için sınanmıştır. Olası uzun dönem asimetrik ilişkinin sınanması amacıyla Enders ve Granger (1998) doğrusal olmayan eşik birim kök testi ve Enders ve Siklos (2001) tarafından geliştirilen ve TAR ve M-TAR modellerine dayanan asimetrik koentegrasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, TAR ve M-TAR modeline göre söz konusu iki değişken arasında uzun dönemli asimetrik bir ilişkinin bulunmadığı yönündedir. Bu nihai ampirik bulgu, Türkiye ekonomisinde son yıllarda artan kadın işgücüne katılım oranları ve teknoloji transferiyle artan sermaye-yoğun teknoloji kullanımı nedeniyle, ekonomik büyümeye rağmen işsizlik oranlarının azalmadığı yönündeki hakim görüşü destekler niteliktedir.

Özet İngilizce :

In this paper, the factors hindering the matching fit between vacancy and unemployment rates in labour market and dynamics of jobless growth employment have been aimed to reveal in the scope of Beveridge Curve. For this purpose, existence of long term asymmetrical relationship between vacancy and unemployment rates has been tested for Turkish Economy at the period of 2005-2015. In order to test long term asymetric relationship, Enders and Granger (1998) non-linear threshold unit root test and asymmetric cointegration analysis developed by Enders and Siklos (2001) and based on TAR-MTAR models have been used. According to TAR and M-TAR models, the emprical findings show that there is not the presence of long term asymmetric relationship between two variables. This final empirical evidence has supported the common view which is toward not to decrease unemployment rates despite economic growth due to increasing female labour participation rates and increasing use of capital-intensive technology with technology transfer in recent years in Turkish economy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :