Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Academic Values Studies (JAVS)

Yıl 2015 , Cilt 1 , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

İktisat Sosyolojisi Açısından İktisadi Dalgalanmalar ve Krizlere Karşı Tarihsel Bir Çözüm Durağı: Ahi Örgütlenmesi

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi , Adıyaman Üniversitesi
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Modern ekonomiler, farklı kategorilerde iktisadi dalgalanmalar ve krizlerle çok yoğun bir şekilde karşılaşmaktadır. Bu sorunlar ekonomide arz ve talep yönlü dalgalanmaların neden olduğu problemlerin yansıması olmaktadır. Bunun sonucunda gelir dağılımı ve toplumsal eşitsizlikler, sosyal güvenlik sisteminde yetersizlikler, sosyoekonomik kalkınma, işsizlik, enflasyon vb biçiminde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kamu ve/veya özel sektörün borçlanma sorunu, dış ödemeler dengesizlikleri, sermaye hareketlerinin (özellikle sıcak para hareketlerinin) ekonomik yapıda neden olduğu hastalıklar, sanal ekonomi olarak nitelendirilebilecek varlık fiyatlarının gerçek değerinden sapması vb finansal sorunlar modern ekonomilerin karşılaştığı temel kriz bileşenleri olmaktadır.
Ancak iktisat sosyolojisi kapsamında değerlendirildiğinde genel olarak çoğu iktisadi temelli sorunda, insan davranışlarına bir vurgu yapılması anlamında ahlak sorununun etkilediği bir problemi ortaya çıkarmaktadır. Modern iktisadın, insanı en yüksek fayda/kar elde etme anlayışı çerçevesinde ele alan gerçeklikten uzak bir tanımlama kalıplarına sokması ve ekonomik yapının bu anlayış çerçevesinde düzenlenen bir çalışma biçimine dönüşmesi, iktisat sosyolojisi ve felsefesi açısından ele alınmasını gerektirmektedir.
Bu nedenle bu sorunlara çözüm arayışı da sadece iktisadi alanda değil sosyoekonomik ve sosyokültürel yapının biçimlenmesinde etkisi oldukça çok olan insan davranışları odağında yer almalıdır. Tarihsel bir örgütlenme olarak Ahilik ekonomisi bu açıdan iktisat sosyolojisi kapsamında önemli çözüm önerileri sunmaktadır. Ahilik, genel olarak dayanışmacı esnaf örgütü olarak bilinse de bir yaşama kültürü olarak, ekonomik tutum ve davranışlardan, sosyo-ekonomik yaşamı belirleyen çeşitli ilkeler ve düzenlemelerden oluşan çok daha fazla etkin bir yapıdır. Ahi toplumsal yapısının iktisat politikası arayışı açısından bu çözüm önerilerinin geçmişte yaşanmış bir örneği olarak dikkat çekmesi modern ekonomilerin iktisadi dalgalanmalar ve kriz sorunlarına da çözüm sunabileceği anlamına gelmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Modern economics tightly experience different business cycles and crisis. These problems are the results of the problems which are the reflections of supply demand cycle in economics. As a result of these, problems such as; income and social inequalities, inadequacy in social security, development in socioeconomics, unemployment, inflation etc. unearths. Furthermore, the borrowing problems of public and private sector, balance of payments disequilibrium, problems generated by capital movements (especially hot money flow), deviation in the real value of asset pricing and similar financial problems are the basic components of the crisis.
However, when many economic based problems are evaluated as parts of economic sociology, within the context of human behaviors are highlighted, a problem caused especially by ethical problems arises. Since modern economics treats human in the frame of highest benefit/profit obtainment and a definition far from reality and format conversion of economic structure in the lights of this conception, make it necessary to handle with regards to economic sociology and philosophy.
As a consequence, the need for solution should take place not only in economic field but also it should be human behavior oriented since this factor is efficient in the formation of socioeconomics and sociocultural structure. Ahi Community, as a historical organization, put forwards important solution offers for economic sociology. Ahi community, though known as cooperative trade body, is a more broad and active term consisting a life style, economic attitude and behaviors, principles that define economic life and regulations. The search of economic policy of Ahi community and their true past examples drew attention, so this means it could offer a solution for business cycles and crisis of modern economics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :