Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de yoksulluk olgusu ve toplumsal yansımaları

Yazar kurumları :
n Muş Alparslan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1, Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
747
DOI :
Özet Türkçe :

rn Bu çalışmada, Türkiye özelinde, yoksulluk olgusunun farklı boyutları ve yoksullukla ilgili çeşitli problemler ele alınmaktadır. Yoksulluk, günümüzde birtakım makro ve mikro faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Makro faktörlerin başında; küreselleşme, işsizlik, küresel sermaye, ekonomik krizler ve göç gibi unsurlar gelmektedir. Eğitimsizlik, kapasite yoksunluğu, yoksulluk kültürü ve bireysel özellikler gibi unsurlar ise mikro faktörler arasında yer almaktadır. Günümüzde küresel bir sorun halini alan yoksulluk, beraberinde çeşitli sosyal problemler de getirmekte ve birtakım olumsuz sonuçlar da doğurmaktadır. Yoksulluk, genel olarak, sosyal dışlanma, şiddet ve suç, gecekondulaşma ve gettolaşma, marjinalleşme, konut ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi sorunlara yol açmaktadır. Yoksulluk ayrıca, aile parçalanmaları, boşanma ve depresyon gibi problemler doğurmaktadır. Yoksulluğun yol açtığı sorunlar dünya genelinde benzer olmakla birlikte, mahiyetçe ülkeden ülkeye önemli farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla, yoksullukla ilgili araştırmalar yaparken ve yoksullukla mücadele programları hazırlarken ülkelerin özel durumlarını ve yoksulların değişken profilini dikkate almak gerekmektedir. Bu çalışmada böyle bir yol takip edilmiştir.

rn

Özet İngilizce :

rn In this study, the different dimensions of poverty and various problems related to poverty are addressed in the case of Turkey. Poverty comes about due to a number of macro and micro factors in today's world. Among the macro factors there are such facts as globalization, unemployment, global capital, economic crises and migration. The facts such as lack of education, lack of capacity, culture of poverty and individual characteristics are among the micro factors. Becoming a global problem today, poverty brings with it various social problems and also raises a number of negative results. Poverty generally leads to such problems as social exclusion, violence and crime, urbanization and ghettoization, marginalization, housing and gender discrimination. Poverty engenders also such problems as fragmentation of the family, divorce and depression. Although the problems caused by poverty are similar across the globe, it varies considerably from country to country in terms of its nature. Thus it is necessary to take into account the specific circumstances of the countries and variable profiles of the poor when doing poverty-related research and preparing of anti-poverty programs. In this study it has been followed such a way.

rn

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler

nursena

  • sevgili admin türkiyede yoksulluk olgusu ve toplumsal yansımaları adlı makaleyi indirmek için ne yapmam gerekiyor. tezim için acil lazım. tesekkür ederim.
  • Admin

  • Eksik PDF eklenmiştir, Tam metin PDF simgesini tıklamanız yeterlidir. Bulamadığınız diğer çalışmalar için mail gönderiniz. İyi çalışmalar
  • Yorum Yap
    • Adınız :
    • Güvenlik Kodu :
    • Yorum :