Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de çocuk mahkemeleri uygulamalarına eleştirel bir bakış

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü1
Görüntülenme :
702
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye'de çocuk mahkemeleri 1987 yılından bugüne kadar suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmet vermektedir. Bu mahkemelerin "Çocuğun yüksek yararı"nı sağlama hususunda mevcut çalışmaları bulunmakla beraber, daha iyi bir çocuk mahkemesi uygulamasının nasıl olması gerektiğine ilişkin hümanist düşüncenin uygulamalarda daha çok yer etmesi gerekmektedir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimine İlişkin Minimum Standart Kurallar ile Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunması İçin Kurallar gibi çeşitli uluslararası metinlerde geçen yargılama standartlarındaki maddeler ülke temelinde uygulamalarda çeşitli iyileşmeler sağlamıştır; fakat suça sürüklenen veya suç mağduru çocuğun rehabilitasyon süreci ne yazık ki arka plana itilmiştir. Çocuğun yüksek yararı ve desteği için çalışan çocuk refahı profesyonellerinin adliye ortamındaki rolü nedir ve ne olmalıdır? Bu çalışmada çocuk mahkemelerinde sosyal çalışma görevlisi kapsamında olan meslek elemanlarının uygulamalardaki mesleki müdahale süreçlerinde yaşadıkları sorunlar ele alınacak, sağlıklı bir "çocuk mahkemesi uygulaması"nın nasıl olması gerektiği üzerinde durulacaktır. Bu nedenle makalede öncelikle çocuk mahkemelerinin dünyada ve Türkiye'deki tarihsel boyutu ele alınacak, çocuk mahkemelerinin Türkiye'deki gelişimi, uygulamalardaki güçlükler, çocuk suçluğu olgusu, nedenleri vs. gibi konular irdelenecektir.

Özet İngilizce :

Child courts in Turkey have been serving for the juvenile pushed to crime and victims of crime since 1987 onwards. Despite the fact that these courts work on "the best interest of the child", it is mandatory that the humanist thought take more place in practice on how a better child court practice should be. The items in the judgment standards that take place in various international texts such as the UN Convention on Child Rights, Minimum Standard Rules for the Administration of Juvenile Justice System, and the Rules for the Juveniles who are Deprived of their Liberty, etc. have provided the nationally based practice with progress, but the rehabilitation process of the child pushed to crime or the child who is a victim of crime takes a back seat unfortunately. What is and should be the role of the child welfare professionals who work for the support and best interest of the child in the forensic field? This study will deal with the problems that the proffesionals within the scope of the "proffesional who is in charge of social work" experience in the process of professional intervention and discuss how an effective "child court practice" should be. For this reason the study will deal first with the historical dimension of the child courts in the world and Turkey, and then focus on the development of them in Turkey, challenges in practice, the phenomenon of child criminality, and its reasons, etc.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :