Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’ân’da bilgi ve düşünce üretimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü 1
Görüntülenme :
394
DOI :
Özet Türkçe :

Kur'an, bilgi gerçeğine zihnimizi veya gönlümüzü geçici olarak doyuran bir tatmin aracı olarak bakmaz. Aksine o, bilgiyi, insanın Allah ve evrenle ilişkisini düzenleyen bir vasıta olarak değerlendirir. Kur'an açısından ilmin ve medeniyetin esas gayesi, evrende bulunan varlıkları ve onlarla ilgili gerçekleri "okumak"; buradan hareketle Allah'ın varlığını, birliğini ve yüceliğini O'nun istediği şekilde tanıma gayreti içine girmektir. Kur'ân, "gerçeğin bilgisine" ulaşmak için yapılan tüm zihnî, kalbî ve bedenî faaliyetleri, hiç şüphesiz "bilgi üretme" ve "düşünme" eylemi olarak değerlendirir. Bunun yanı sıra "hakikate ulaşma çabalarını da ibadet olarak görür. Kur'an, insanın Allah tarafından bilgilendirildiği ayetlere yer verdiği kadar, onun bu ayetleri anlama, yorumlama ve bunlardan hareket ederek yeni bakış açıları geliştirmesine de yer verir. Bu makalede, insan tarafından üretilebilecek bilgilere, bunların kullanımına ve bu eylemleri gerçekleştirirken sergileyebileceği düşünme ile ilgili kavramlara yer verilecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Holy Qur'an does not handle the fact of knowladge as a means of satisfaction feeding our minds and hearts temporarily. Unlike that, it evaluates knowladge as a means of arranging human's relationship with universe and God. The main aim of science and civilization from the view of the Holy Qur'an is to "read" creatures in universe and realities about them; from this point, to try to know God's existance, solidarity and dignity as HE wants. The Holy Qur'an values all mental, emotional and physical actions done to reach "knowledge of facts undoubtly as "producing knowladge" and " thinking" activities. In addition, it also sees the efforts to reach the facts as worship. The Holy Qur'an gives place not only to the verses that human is acknowladged by God but also the human's understanding these verses, commenting them and developing new points of views from them. In this article, knowladge which can be produced by human, usage of them and the concepts about thinking which may be displayed while fulfilling these activities by human will be explained.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :