Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1893–1896 izmir ticaret yıllıklarında adı geçen sanatçılar ve sanatla ilgili meslekler üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
534
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Akdeniz'in en önemli ticaret limanlarından biri olan İzmir (Smyrna), 17. yüzyılda dünya ticaretindeki etkinliğini büyük ölçüde arttırmıştır. Kentin tarihi ile ilgili araştırmalarda, araştırmacılara büyük katkı sağlayan ve önemli kaynaklar olarak değerlendirilen gezi yazıları, seyahatnameler bu yüzyılda artış göstermeye başlamıştır sürdürmüştür. Bu çalışmada 1893-1896 yıllarında İzmir'de Fransızca olarak basılan ticaret yıllıkları esas alınmıştır. Bu yıllıklar, 19. Yüzyıl sonlarında kentin ticari ve ekonomik yapısı, meslek grupları ile meslek sahiplerinin kayıtlarına yer vermektedir. Bunlar arasında sanatla ilgili olanlar ve sanatçılar, bu çalışmanın özünü oluşturmakta ve bizleri daha önce adı duyulmamış birçok sanatçıya götürmektedir. Bu bağlamda 19. yüzyılın sonlarında İzmir'de yaşamış ve kentin sanat ve kültür yaşamına katkıda bulunmuş kişiler ve ilgili meslekler genel bir çerçeve içinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Izmir (Smyrna), which was one of the most important trading ports in the Eastern Mediterranean, has greatly enhanced its effectiveness in world trade in 17th century. The travel writings also increased during this century. As another important source, the 'Izmir trade yearbooks' forms the basis of this study. They shed light on to the social and economic history of the Izmir city. These annuals, which were published in İzmir in French between 1893-1896, contain information about the city's commercial and economic structure, occupational groups and business owners at the end of that century. This study aims to evaluate well known or neglected artists and artistic occupations which documented in the 'Izmir trade yearbooks'.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :