Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son dönem osmanlı islâm hukukçularından şeyhzade ahmed ziya efendinin hasan kudsî efendiden aldığı ilmî icazet

Yazar kurumları :
Doç. Dr. Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

İcazet, ilmin aktarılmasında önemli bir belgedir. Öğrencinin belli bir ilmi yeterliliğe sahip olduğunu gösteren icazet, Hz. Peygamber (s.a.v)'e kadar ilim alınan hocaları gösteren tarihi bir vesikadır. Makalede Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişerek İslâm Hukukçuluğu ile ön plana çıkan Konya müderrislerinden Şeyhzâde Ahmed Ziya Efendinin Müderris Hasan Kudsî Efendiden aldığı ilmi icazet1 incelendi. Konu edindiğimiz icazet, akli ve nakli tüm ilimleri kapsadığı ve hoca silsilesine ayrıntılı yer verdiği için ilmi icazetin 'genel icazet/icazet-i âmme' kısmına bir örnektir. Makalenin birinci bölümü Ahmed Ziya Efendi ile hocası Hasan Kudsî Efendinin kısa biyografilerine ayrıldı. İkinci bölümde icazet hakkında genel bilgi sunulduktan sonra icazetin değerlendirmesi yapıldı. Üçüncü bölümde de icazetin Türkçeye tercümesi sunuldu.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Authorization is an important document the transfer of knowledge. Showing that the student has a specific scientific competence, This document is historical certificate and evidence from knowledge of the teachers to the Prophet. In this article, we studied Şeyhzade (dervish's son) Ahmed Ziya Efendi's diploma recieved from Muderris (proffesor) Hasan Kudsî Efendi that was Islamic jurist and lived in the last period of Ottoman State. This sertificate is an example part of the general sertificate for mental and transplants covered by all the sciences and given in detail for the scientific diploma. Firstly in this article we mentioned Ahmed Ziya Efendi's and Hasan Kudsî Efendi's short biographies. Secondly we presented information about authorization/icazet after that assessed this sertificate. Thirdly we translated this authorication to Turkish.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :