Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muzaffer izgü’nün öykülerinde çocuk ve eğitim teması

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, MEB2
Görüntülenme :
728
DOI :
Özet Türkçe :

Cumhuriyet dönemiyle birlikte çocuk ve çocuk edebiyatı daha çok önemsenmiş ve birçok yazar çocuk edebiyatı alanında eserler ortaya koymaya başlamıştır. Bu yazarlardan biri de, Muzaffer İzgü'dür. Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar öğretmenlik yapan yazar, kara mizah türünde yazarlık yaşamına başlar. Bu alanda yetişkinler için birçok öykü, roman ve oyunlar yazar. Daha sonra öğretmenlik mesleğinden getirdiği deneyimlerle çocuk edebiyatı alanına yönelerek öykü ve romanlardan oluşan 76 eser meydana getirir. İzgü'nün yetişkinler ve çocuklar için yazdığı 65 öykü kitabında çocuk ve eğitim teması geniş bir yer tutar. Çocuklar İzgü'nün eserlerinde vazgeçilmez bir unsurdur. Yazar, öyküleriyle çocukları eğitmeyi ve eğlendirmeyi amaçlar. İzgü'nün eserlerinde çocuklara paylaşma, yardımlaşma, fedakârlık, emeğe saygı, üretkenlik, güçsüzden yana olma, vatanını sevme, çevreye ve büyüklere saygılı olma gibi değerler verilmeye çalışılır. İzgü'nün eserlerinde eğitim konusu geniş bir yer tuttuğundan, eğitimin en önemli iki unsuru da bu öykülerde karşımıza sıkça çıkar. Bu iki unsur öğretmen ve öğrencidir. Öykülerde maddî sıkıntı çeken öğretmenler yer alsa da; okuyuculara örnek olması açısından iyi, fedakâr ve anlayışlı öğretmen tipleri daha çok anlatır. Öğrenci tipleri için de aynı durum geçerlidir. Her tipte öğrenci öykülerde yer alırken, çoğunluğu düzenli ve çalışkan öğrenciler oluşturur. Muzaffer İzgü öykülerinde çocuğu anlatırken, çocuk ve öğrenci bütünlüğünü bozmaz. Aynı zamanda öykülerde yer alan çocuklar, çoğunlukla fakir ve çalışmak zorunda olan tiplerdir. Öykülerin neredeyse hepsinde çocuk ve oyun kavramı birlikte verilmiştir. Oyun, İzgü'nün eserlerinde çocuktan ayrılmayan bir bütündür.

Özet İngilizce :

With the Republic Period, child and child literature are given more importance and many authors started to expose works in the field of child literature. One of those authors is Muzaffer İzgü. After he graduated from Diyarbakır Teacher Traning he worked as a teacher for many years. He started his carear by writing critical humour. He wrote many stories, novals and plays for adults in this field. Then he went towards to child literature with the experiences he had while teaching and he gave 76 works consisting stories and novels. In 65 story boks Muzaffer İzgü wrote, education and children take a great place. Children are the elements which can not be abondoned in İzgü's works. He aims to educate and entertain the children in his works. He tries to teach them to share, to help one another, self sacrifice, productivity, respect to labor, to be at the side of the weaks, to love the country, to respect to the adults and the environment. Because the subject of education takes a great place in İzgü's works, the most important elements of it came on the scene. They are teacher and student. Although the teachers who have financial problems take place in his works, mostly he writes good, understanding, self denying teachers in his works so that they become good models too. It is the same for the characters of the students. Every type of students taken place in his work but most of them are hardworking and tidy. Muzaffer İzgü doesn't spoil the wholeness of the child and the student while telling the child in his stories. At the same time the children who take place in his stories are mostly poor and they have to work to make a life. Almost in his all stories child and game concept are given together. Game is a whole which is not left from the child in İzgü's works.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :