Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (itobiad)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marx’ın sosyolojisi’nde gözden uzak kalmış bir kavram: “işbölümü”

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyolojik olarak "işbölümü" kavramı çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Özellikle Durkheim bu konuda en çok söz söyleyen sosyolog olarak bilinir. Fakat Durkheim ile birlikte Marx ve Weber de, işbölümünün toplumsal anlamda analizlerini ifade etmişlerdir. Marx, işbölümünün temelde sömürüyü canlandırdığını iddia ederken Weber ve Durkheim, işbölümünün toplum içerisinde kaçınılmaz bir biçimde ortaya çıkacağını dile getirmişledir. Bu çalışmada işbölümü kavramının genel sosyolojideki yeri anlatılacak ve işbölümünün yine Marx sosyolojisinde nasıl bir sistematiğe sahip olduğu üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The Sociological concept of division of labor has been discussed in various forms and perspectives. Especially, Durkheim is known as the one who most intensively a laborated this concept. On the other han, togather wiht durkheim, Marx and Weber also deeply analyzed the role of division of labor in social context. While Marx claims that the division of laber in its roots, leads to exploitation, Weber and Durkheim argue that it is an inevitable phenomenon emerginig in social formation. In this study we will firstly explain the meaning of division of labor in general and secondly its place in the total systematic of Marx Sociology.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :