Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnsan & Toplum Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Marx’s justice? tracing the “ethical” in marx’s thought

Yazar kurumları :
Istanbul Commerce University1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

This paper sets out to inquire into the ethical character of Marx’s objections to capitalism by revisiting the North American debate during the 1970s. Toward this end, it probes the theoretical implications of the recent ethical turn in political theory as well as the transition from Marxism to post-Marxism. In a broader sense, the question is the possibility, necessity, and boundaries of deriving an ethical theory from Marx’s thought. I argue that there is an implicit ethical dimension in his philosophical system, one that he deliberately does not make explicit. Nonetheless, this dimension can be better articulated after the recent ethical turn. However, insofar as Marx opposes any moralizing discourse and struggle vis-à-vis capitalism due to his materialist commitments, it is essential for him that the struggle remains on the ground, material, and political.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Marx’ın kapitalizm eleştirisinde kullandığı kınayıcı ahlâkî tabirlerden yola çıkılarak kapitalizme yaptığı itirazların etik niteliği soruşturulmaktadır. Ayrıca 1970’lerde bilhassa Kuzey Amerika akademyasında geniş yer tutan tartışma, siyaset felsefesinde post-yapısalcı etik dönümün ve post-Marxizm’e geçişin ertesinde bu dönüşümlerin muhtemel teorik sonuçlarıyla birlikte yeniden ele alınmaktadır. Daha genel olarak da Marx’tan bir etik teori çıkarmanın imkânı, gereği ve sınırları araştırılmaktadır. Sonuç olarak Marx’ın özellikle öne çıkarmadığı ahlâkî eleştirinin yine de felsefi sisteminde içkin olduğu ve etik dönüm sonrası daha belirgin biçimde ortaya konulabileceği savunulmaktadır. Ancak Marx’ın ahlak temelli söylem ve mücadele aleyhinde ve temelde materyalist duyarlıklarında köklenen tutumu gereği anti-kapitalist mücadelenin tabanda, maddi ve siyasi kalmasının Markist görüşte esas olduğu vurgusu yapılmaktadır

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :