Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ekonomisinde 1990 sonrası finansal krizler ve probit model analizi ile finansal kriz öngörüsü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Ġstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal krizler genelde dünya ekonomisinde, özelde ise gelişmekte olan ülkelerde 1990 sonrasında en önemli iktisadi sorunların başında gelmektedir. Farklı makroekonomik büyüklüklerin krizlerin oluşmasından önce nasıl bir değişim gösterdiği ve buna göre krizlerin önceden tahmin edilip edilmeyeceği Probit ya da Logit modellerle belirlenebilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, finansal kriz teorilerin, dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde 1990 sonrası ortaya çıkan finansal krizlerin temel sebep ve sonuçlarını incelemek, Türkiye ekonomisinde finansal krizleri Probit model analizi yardımıyla modellemek, finansal krizlerin öngörülmesi ve önlenmesine yönelik politika öneriler geliştirmektir.

Özet İngilizce :

Financial crises in the world economy, especially in the developing countries have been one of the most important economic problems since 1990s. Probit and Logit models can be used to determine how different macroeconomic indicators behave before a crises occurs and to predict the crises a priori. In the context, main aim of this study is to investigate the theories of financial crises by considering the reasons and consequences of the financial crises in the world economy and Turkish economy since 1990s, to model Turkish financial crises after 1990s by using a Probit model and to develop economic policy recommendations to forecast and to prevent financial crises in Turkish economy.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :