Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırsal kalkınmada kadının rolü

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
473
DOI :
Özet Türkçe :

Kırsal kalkınma son yıllarda uluslar üstü kuruluşlarca hem akademik düzeyde hem de uygulamada bir hayli önemsenen bir konu olmaya başlamıştır. Kırsal kalkınma sadece kırsal alanda kişi başına düşen gelir düzeyinin artması değil, aynı zamanda kırsal nüfusun yaşam standartlarının da iyileşmesidir. Kadınlar kırsal ekonominin kalkınmasında temel potansiyeldir. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının kadınlardan meydana gelmesi ve toplam işgücünün yaklaşık üçte birini kadınların oluşturması bunda önemli etkendir. Dünya Bankası, sosyal kalkınma programlarının anahtar unsurunun "kadınların güçlendirilmesi" olması gerektiğini ifade etmektedir. Kadınlar ekonomik ve sosyal olarak güçlendikleri zaman gelişim için potansiyel güç olacaklardır. Tarih geçmişte kadınların rolünü dikkate almadan hazırlanan kırsal kalkınma programlarının başarısız olduğunu göstermiştir. Bunun farkına varan ülkeler kadınların kendini geliştirebilmesi için organizasyonlar ve enstitüler kurarak onların toplumda sosyal, politik ve ekonomik durumlarını iyileştirmişlerdir. Sosyal, kültürel, politik ve ekonomik olarak güçlenen kadınlar kırsal kalkınmada daha etkili rol oynamışlardır. Bu çalışma kırsal kalkınmada kadının rolüne ışık tutmaktadır.

Özet İngilizce :

In recent years, rural development has become a very important subject for supra-national institutions both in academic world and in implementation. Rural development does not mean only a rise in per capita income in rural areas, but also a rise in living standards of rural people. Women are basic potentials for the development of the rural economy. The fact that constituting nearly half of the world population and almost one-third of world labor force is an important reason for taking into account women population in development. World Bank emphasize that "Women's empowerment" should be a key element in social development programs. As women's economic and social power improved, they will become potential power for development. History has showed that rural development programs, prepared without taking into account the role of women, has failed. Countries which have recognized the situation have arranged organizations and have established institutions for the social, political and economic development of women in the society. This study sheds light on the role of women in rural development.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :