Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilimsel araştırmalarda yapısal etmenler ve evreler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Çeşitli nedenlerle ilgi duyulan bir konu hakkında bir soru sorulması; sorudan hareketle o konu üzerinde düşünülmesi ve söz konusu soruya yanıt verilmesi; birçok çalışmanın yürütülmesini ve bir süreci gerektirmektedir. Bu süreç, kısaca, bilimsel araştırma süreci olarak adlandırılmakta ve bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.Söz konusu soruyu doğru yanıtlamak; gerçek verilere ulaşmayı ve uygun bir araştırma yöntemini belirlemeyi zorunlu kılmaktadır. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak, kaliteli bir araştırmayı gerçekleştirmek demektir. Bu bağlamda çalışmanın yöntemi, dolaylı araştırma yöntemidir denilebilir.Bu araştırmanın amacı, bilimsel bir araştırmada geçen kavramları tanımlamak ve epistemolojik olarak araştırma sürecinin bağlı olduğu araştırma kuramlarını açıklamaktır. Bu yönüyle de araştırma, kuramsal bir çalışmadır. Sonuç olarak, iyi bir araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için; araştırma sorularının, hipotezlerin, araştırma yöntem ve tekniklerinin kısacası araştırma sorunsalının belirlenmesi gerektiği yargısına varılmıştır.

Özet İngilizce :

Questioning about a subject interested of various reasons; thinking about this subject depart from the question and answer that question needs execution of many studies and a process. Briefly; this process is named scientific research process which is subject of this study. Answering that question correctly; pin down to reach real data and assign suitable research method. Because to reach true information means to realize a qualified research. In this context method of this study should be named indirect research method. Aim of this study is to define the concepts of a scientific research and explain the theories of the study which are connected to the process of study epistemologically. In this respect, this study is a theoretical research. Thus, in order to realize a good research it is necessary to determine questions, hypothesis, methods and techniques in brief; problematic of research.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :