Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Borç ve yapısal kırılmalar: 1990-2011 türkiye örneği

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'nin 1990:Q1-2011Q2 dönemine ait çeyreklik verilerle, dış borç stokunun gayri safi milli hasılaya oranı ve toplam borç servisinin gayri safi milli hasılaya oranı değişkenlerine yapısal kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews (1992) ve Lee-Strazicich (2003,2004) birim kök testleri uygulanmıştır. Bulgular, 1980'li yılların başında ve 1990'lı yılların sonunda yapısal kırılma olduğunu göstermiştir. Bulunan kırılma tarihleri Türkiye ekonomisinin dönüşüm yaşadığı dönemlerdir. 1980'ler başları Türkiye'nin finansal serbestleşme ile birlikte dünyaya açıldığı ilk yıllardır. 1990'ların sonu ise Asya ve Amerika kıtalarında krizlerin yoğun olarak yaşandığı ve Türkiye'nin IMF ile olan ilişkilerinin zirve dönemidir. Kısaca bulgular hem teknik olarak hem de iktisadi açıdan anlamlı çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, Turkish economy is examined for the period between 1990:Q1-2011Q2. The macroeconomic variables; the ratio of foreign debt stock to GDP and the ratio of total debt service to GDP are tested with Zivot-Andrews (1992) and Lee-Strazicich (2003, 2004) unit root tests in order to detect structural breaks. According to the results, beginning of 1980s and end of 1990s are the periods of structural breaks. These were the periods that Turkey experienced economic transformations. Beginnings of 1980s were the first years of financial liberalization of Turkey and end of 1990s was the period of crises in Asia and America and the peak period for the relations of Turkey and IMF. Briefly, results are both technically and economically significant.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :