Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

21. yüzyılda suyun ekonomi politiği ve küresel su şirketlerinin “küresel ekonomik kriz”i fırsata dönüştürme olanakları

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi1, İnönü Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat2
Görüntülenme :
479
DOI :
Özet Türkçe :

Son çeyrek yüzyıldır yaşanan küresel gelişmeler suyun ekonomik ve stratejik önemini artırmıştır. 1990'lara kadar "kamu malı" ve "insan hakkı" olarak görülen su, 2000'li yıllarla birlikte bir "insan gereksinimi" ve "ekonomik mal" olarak görülmeye başlanmıştır. Suyun piyasalaştırılması, pazar ve rekabet konusu yapılması, "su ekonomisi" denilen yeni bir sektörün oluşumuna yol açmıştır. Geçtiğimiz yüzyılda petrol kaynakları için yapılan gizli ya da açık mücadelelerin, yakın gelecekte su kaynakları için yapılacağı söylenebilir. Halen yaşanmakta olan "küresel ekonomik kriz", su kaynaklarına yönelik ekonomik, stratejik ve politik beklentileri daha da yükseltmiştir. Yıllık 1 trilyon dolarlık pazar olanağı ile su, küresel su şirketlerinin iştahını kabartmaktadır. Onu "mavi altın" olarak niteleyen bu şirketler için su, en kazançlı pazar alanı haline gelmiştir. Bu çalışmada küresel su şirketlerinin küresel krizi fırsata dönüştürme söylemleri içinde su kaynaklarının yeri ve önemi üzerinde durulmakta, dünya su kaynaklarının yeni bir ekonomik sektör olarak nasıl bir potansiyel sunduğu irdelenmekte ve küresel su şirketlerinin su kaynaklarını ele geçirme ve yönetme politikaları tartışılmaktadır.

Özet İngilizce :

Global developments recorded in the last twenty five years have increased the economic and strategic importance of water. Regarded as a "public property" and "human right" till 1990s, the water has started to be seen as a "human requirement" and "economic property" in 2000s. Water is marketized and turned into a market and competition subject. This situation has resulted in the creation of a new sector called "water economy". It can be suggested that hidden and open fights made in the last century for oil will be made for water resources in the near future. Global economic crises" which is still felt has increased the economic, strategic and political expectations from water resources. With the annual market potential of 1 trillion USD, the water wets the appetite of the global water companies. For these companies which define water as "blue gold", water is the most profitable market field. In this scope, one of the most reliable tools for water companies to turn crises into opportunity is the water itself. Present study underlines the place and importance of water resources in the scope of "turning global crises into opportunity" discourses of global water companies; analyzes the potential offered by the world water resources as a new economic sector; and discusses the policies adopted by global water companies to take under the control and manage the water resources.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :