Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de varolmaya çalışan vetıver grass bitkisine genel bakış

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, doğal afetlerde, tarım ve tarım dışı uygulamalarda kullanılabilecek, ekonomik açıdan yarar sağlayacak Vetiver grass bitkisinin amacına uygun kullanımı tanıtılmaya çalışılmış ve ilgili literatürler gözden geçirilmiştir. Doğru bitki kullanımı sürecinde; Vetiver grass bitkisinin iklim koşullarına ekolojik uyumu, bütünlüğü, estetik ve fonksiyonel kullanımı gibi değerlere sahip olması Türkiye'ye tanıtılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, dünyada erozyonun şiddetli olduğu benzer iklim değerleri taşıyan diğer ülkelerde erozyon önlemede başarılı sonuçlar veren "Vetiver grass" isimli yer örtücü bitkinin tanıtımını yaparak tarım, ormancılık ve diğer sektörlere olan öncelikli faydası ile doğal ve kültürel çevrede sağlanan yararlarını da ele almaktır.

Özet İngilizce :

In the study, the purposeful use of the Vetiver grass plant which can provide economic benefits through its agricultural and non-agricultural use and during natural disasters has been introduced and related literature has been reviewed. Characteristics of the Vetiver grass plant such its ecologic adaptability to the climatic conditions, its integrity, aesthetical and functional use have made it necessary to be introduced in Turkey. The purpose of the study is to introduce the Vetiver grass plant, which has yielded successful results for the prevention of erosion in countries where erosion is severe and which carry similar climatic conditions, and to examine the benefits it has provided in agriculture, forestry and other sectors as well as in natural and cultural environment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :