Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik eğitiminde imgelerin kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Müzik Bölümü1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, görsel ve işitsel imgelerin müzik eğitiminde kullanımının elde edilecek olan başarı düzeylerine yönelik etkisi incelenmiştir. Gelişen teknolojiyi her geçen gün daha hızlı takip etmemiz gereken çağımızda müzik eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerinde buna paralel olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İmgelerin aktif olarak kullanılmasını sağlayacak eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanması, müzik eğitiminde yeni bir yöntem olarak düşünülmüştür. Bu amaçla, okul şarkılarına, imgesel destekli animasyonlar, videolar hazırlanmıştır. Yapılan bu öğretim materyalleri ile özellikle de şarkı sözlerinin imgesel olarak desteklenmesi yoluyla, şarkıların hatırlanma düzeylerinde önemli bir artış gözlenmiştir. İlköğretim birinci kademe düzeyinde hazırlanan animasyon ve videolarda, şarkılara ait görsel ve işitsel imgeler, Flash CS5, iMovie, Photoshop CS5, Finale 2011, Logic Studio gibi programlar ile tasarlanarak bir araya getirilmiştir. Multimedya uygulamalarının kullanıldığı bu çalışmada imgelerin müzik eğitiminde kullanılmasının başarı düzeylerine olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the effects of using visual and audial images for music education on the success level were investigated. In such an age that makes us catch up with the advancing technology, the methods and techniques for musical training must be improved concordantly. Development of teaching materials to use the images actively was considered to be a new method in music education. For this purpose, some image-assisted animations and videos were designed into the school songs. The level of remembering the songs was observed to enhance due to these teaching materials, esp. the image-assisted song lyrics. Visual and audial images of the songs in the animations and videos for primary school level were all designed and combined via such software programs as Flash CS5, iMovie, Photoshop CS5, Finale 2011, Logic Studio. In this study which includes the use of multimedia applications, using images for musical training was found to have a positive impact on the levels of success.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :