Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kybele’nin sanat nesnesi olarak kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Güzel Sanatlar Fakültesi2, Resim Bölümü3
Görüntülenme :
345
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel süreç içinde, pek çok farklı estetik anlayışta sanat yapıtına konu olan kadının, ilk ifade biçimlerinden Kybele yaygın olarak, üremeyi, dişiliği, hayatın devamlılığını ve dolayısıyla bereketi simgelediği düşünülmektedir. Bu popüler figür imgesi, döneminde pek çok çıplak kadın heykelciğinin ve petrogliflerin, farklı estetik anlayışlarla biçim bulmasına da öncülük etmiştir. Söz konusu ilkel tanrıça formlarının/çizimlerinin çoğunda, Kybele'nin "dişiliği" ve "ana" kimliği ön plana çıkartılmış olduğu gözlenmiştir. Bu durum günümüzde, Kybele ile bağlantılı her alanda modern söylem ve uygulamalara açık ya da dolaylı yollardan yansımıştır. Araştırmaya, Kybele'nin, Akdeniz çevresinde, Asya'da, Kuzey Ülkeleri'nde birçok kültür ve uygarlıkta çeşitli isimler verilmek suretiyle yaygın olarak ele alınması ve ona toplumların yükledikleri anlamların çözümlenmesi ile başlanacaktır. Oluşum ve dönüşümü, toplumsal bellekteki konumu, sosyo-kültürel önemi gibi pek çok odak noktaya değinilecek, estetik yaratılara yansıma biçimleri incelenecektir. Bunu yaparken, önce Türk resim sanatı örneklerindeki Kybele yorumları değerlendirilecektir. Ek olarak, heykel alanında da konuyla örtüşen örneklere değinmenin yararlı olacağı görüşündeyiz.

Özet İngilizce :

Woman who has been a subject to different aesthetic art works in the historical process is thought to symbolize the reproduction, femininity, continuity of life and fertility commonly. This popular figure image has led many nude woman sculpture and petroglyphs to find shape with different aesthetic thoughts in its era. The Cybele's femininity and main identity have been observed to have been revealed in many of the so-called primitive goddess forms's drawings. This condition has become reflected to the contemporary statement and applications in every area related to Cybele open or indirectly. The examination will be commenced with dealing with the Cybele commonly thereby giving various names in the Mediterranean region, Asia, Northerly Countries in many culture and civilization and the solution of the meanings which the societies gave it. Several focus points will be dealt with like its formation and transformation, its location in the social memory, its socio-cultural importance; their reflection shapes to the aesthetic creations. While doing this, the Cybele comments in the Turkish painting art examples will be evaluated firstly. In addition, we think that it will be useful to refer to the examples about the topic in the area of sculpture.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :