Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dada hareketinden kavramsal sanata

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda sanatın doğasını sorgulayan sanatçılar, plastik sanatlara alternatif arayışlar içerisine girmişlerdir. Bu arayışların sonucu olarak, disiplinler arasındaki ayrımların ortadan kalkmaya başladığı ve yaratıcılıkta sonsuz özgür bir sürece girildiği görülmektedir. Geleneksel estetik ölçütleri reddeden, izleyici-sanatçı-sanat yapıtı arasındaki sınırları ortadan kaldıran, her türlü sınırlayıcı yaklaşım ve tabudan sıyrılan, çok katmanlı anlam üreterek algılama sınırlarını zorlayan Kavramsal Sanat, sanatçıya kendini ifade edebilecek alanı, disiplini, malzemeyi özgürce belirleyebilme olanağı sağlamaktadır. Bu çalışmada; kavramsallaşma sürecinde en önemli adım olan Dada Hareketinin, Kavramsal Sanatın oluşumuna etkileri sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In recent years, artists having been questioned the nature of art, have entered into the alternative searches to plastic arts. As a result of these researches, it seems that begin to disappear distinctions between plastic arts and entered endless free process into the creativity. Conceptual art which refuse the traditional aesthetic criteria and reject boundaries between art-audience-artist. These works circumvent from all of kinds limiting approaches and taboos. Conceptual art which produces multi-layered meaning, pushes the limits of detection. It provides opportunity to determine that express themselves field, discipline and material for artists freely. In this paper, it is introduced the effects of Dada Movement which to the formation of Conceptual Art.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :