Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Hospitality and Tourism Issues-JOHTI

Yıl 2019 , Cilt , 1

Urban based Cultural Tourism: A Creative influence on the modern society by the rural talents of Santiniketan, West Bengal
Sayfalar 1 - 16
 Rama RANİ , Mir ABDUL SOFİQUE
TURİZMİN ETKİLERİ KONUSUNDA YEREL HALKIN BAKIŞ AÇISINI KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ
Sayfalar 17 - 29
 Rezan ÇIKRIK , İbrahim YILMAZ , Lutfullah Sadi TOPRAK
AN OVERVIEW OF YACHTING TOURISM AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF COASTAL AREAS OF CROATIA
Sayfalar 30 - 43
 Stelios IOANNIDIS
Demografik ve Mesleki Özellikler Açısından Çalışanların Örgütsel Destek Algıları Farklılık Gösterir Mi?
Sayfalar 44 - 57
 Bahar TANER , Aysen ERCAN İŞTİN
Türk Turizminde Tanıtım Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme
Sayfalar 58 - 65
 Ali İNANIR

Makale