Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi - JOVOSST

Yıl 2019 , Cilt , 1

YEŞİL PAZARLAMA ve TÜKETİCİLERİN YEŞİL ÜRÜN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER,   
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALVAÇ’IN YEREL VE KÜLTÜREL TURİZM DEĞERLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ,   
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: EŞLERİN FARKLI DÖNGÜLERDEKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA,   
DİNİ MÛSİKİ AÇISINDAN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE EZAN,   
SİYASİ PARTİLERDE YANDAŞLARIN LİDERLİK BEKLENTİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER,   
SAKİN ŞEHİR YALVAÇ’IN CİTTASLOW ULUSLARARASI KRİTERLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMESİ.

Makale