Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Academic Values Studies (JAVS)

Yıl 2016 , Cilt 2 , 2

Hasan Hüseyin ÇALI
Türk Polis Teşkilatında Performans Değerlendirmesi

Gökçesu AKŞİT & Berfin VARIŞLI
Türkiye’de Erkekler ve Erkeklikler: Jeff Hearn ile Ulusötesi Yaklaşımlar

Nurullah KAYA
Sürdürülebilir Yönetim Muhasebe Sistemi

Altun ALTUN
AB’nin Vize Politikası Bağlamında Sığınmacıların Durumu ve Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması

İsmail DURSUNOĞLU
Türk Siyasi Hayatında Merkez-Çevre İkilemi: Milli Nizam Partisi (MNP) Örneği
     

Makale