Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Journal of Academic Values Studies (JAVS)

Yıl 2015 , Cilt 1 , 1

    
Yrd.Doç.Dr.Banu TANRIÖVER & Arş.Gör.Burhan BİÇER
Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini
The Effects of The Structural Shocks on The Labor Market: Beveridge Curve Estimation for Turkey
          
Yrd.Doç.Dr.H.Seçil FETTAHLIOĞLU & M.Banu SÜNBÜL
Tüketici Etnosentrizmi ve Tüketici Husumetinin X,Y,Z Kuşakları Açısından İncelenmesi
Examining Consumer Ethnocentrism And Consumer Animosity in Terms Of X, Y And Z Generations
         
Yrd.Doç.Dr. Enver GÜNAY
Antik Çağ Ekonomileri ve Gelenek ile Çok Tanrılı Dinlerin Etkisinde Oluşan Antik Çağdaki İktisadi Düşüncelerin Özellikleri
The Ancient Economies And Features Ancient Economic Thought That Emerged Under The Influence Of Tradition And Polytheistic Religions
         
Fehmi AZEMI & Krenar BINAKU
E-Tailing in Kosovo: The Effect of Trust, Satisfaction, and Service Quality in Achieving Consumer E-Loyalty
E-Tailing in Kosovo: The Effect of Trust, Satisfaction, and Service Quality in Achieving Consumer E-Loyalty
         
Yrd. Doç. Dr. Barış Ayteki & Öğr. Gör. Selçuk Bayramoğlu
İktisat Sosyolojisi Açısından İktisadi Dalgalanmalar ve Krizlere Karşı Tarihsel Bir Çözüm Durağı: Ahi Örgütlenmesi
Business Cycles and a Historical Solution Break Against Crisis in Terms of Economic Sociology: Ahi Community

Makale