Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Tarih ve Gelecek Dergisi - Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 1

Osmanlıların Kuruluşuna Dair İkilemler    

Yakup YILMAZ    8-38

 

Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüklerinde Milli Mücadeleye Karşı (Çıkan) Yerel Unsurlar    
Neslihan Bolat BOZASLAN    39-50

 

Balkanlarda Kiliseler Sorunu Örneği Olarak: Fermiliyan Meselesi (1897-1902)    
Yakup AHBAB    51-70

 

El Efdal Bin Bedr’ül Cemali Ve Ortadoğu Siyasetine Etkisi    
Yunus Emre DOĞDU    71-77

 

Osmanlı Nüfus Defterlerinin Tarih Yazımındaki Yeri: 1840 Tarihli Çarsancak Kazası Gayrimüslim Nüfus Defteri Örneği    
Salih AKYEL,    Savaş SERTEL    78-98

 

1911-1913 (1329-1331) Tarihli Osmanlı Hilâl-i Ahmer Sâlnâmesine Göre Balkan Savaşları Sırasında Hint Müslüman Halkının Osmanlı'ya Yardımları    
Ahmet Zeki İZGÖER    99-171

 

Translations
İslam Dünyası Bilim’de Neden Geri kaldı    
Celal ÖNEY    172-203
Hamdullah Suphi’nin Haleb Hatıraları I    

Efe DURMUŞ    204-220

Makale