Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)

Yıl 2014 , Cilt , 1

Engin SELÇUK
BALKANLAR’A UZANAN BİR KÖPRÜ: NAKŞİ DİVAN ŞAİRLERİ

Ersoy TOPUZKANAMIŞ
BALKANLAR’DA TÜRKÇE EĞİTİMİNE DAİR BİR PROGRAM: DOBRUCA ÖRNEĞİ

Ema MILJKOVIĆ
1450’DEN 1550’YE KADAR SIRP TOPRAKLARINDA TIMAR SİSTEMİ: SEMENDİRE SANCAĞI’NDA TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNDE ÖZEL BİR ANKET İLE

Mehmet Ali KARAMAN
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI-ALMAN İTTİFAKINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI

Tamer BALCI
OSMANLI BALKAN MİRASI VE TÜRK MİLLÎ KİMLİĞİNİN OLUŞUMU

Ersin BAYRAM
Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, Kurgan Edebiyat

Evren J. TURAN
Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923-1945

Makale