Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 2

Mumtaz Hussain SHAH   
THE SIGNIFICANCE OF INFRASTRUCTURE FOR FDI INFLOW IN DEVELOPING COUNTRIES

Oleksii O. KIM   
THE UKRAINE AND CHINA INTERNATIONAL TRADE COOPERATION: IMPACT ON THE UKRAINE TRADE DEFICIT

Maryna KATRAN   
ECONOMIC VALUE OF UKRAINE POLICY ON STANDARTIZATION IN THE CONTEXT OF EURO INTGRATION PROCESS

Feruza Kh. SIDIKOVA & Bobur A. SHERMUKHAMEDOV   
DEVELOPMENT OF INFORMATION SERVICES AND PRODUCTS IN UZBEKISTAN DURING GLOBALIZATION 

Ömer Faruk BATIREL   
VERGİ BİLGİ DEĞİŞİM ANLAŞMALARI VE VERGİ CENNETLERİ
AGREEMENTS OF EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX MATTERS AND TAX HAVENS 

Nihat FALAY   
KAMUSAL ALANIN OLUŞUMU, DÖNÜŞÜMÜ VE İKTİSADİ BOYUT
THE FORMATION AND TRANSFORMATION OF PUBLIC SPACE AND ECONOMIC DIMENSION 

Başak ERGÜDER   
A CUT VIEW CONCERNING THE ECONOMICAL TRANSFORMATION GENERATED BY THE WEALTH TAX: SEIZURE FOR BAHTIYAR HAN

Nurhan Babür TOSUN & Zeynep Özge KALYONCU   
MARKA FARKINDALIĞINDA MASKOT KULLANIMININ ETKİSİ
THE EFFECT OF BRAND MASCOTS IN CREATING BRAND AWARENESS 

Özge UYSAL ŞAHİN   
TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN KAMU CARİ (TÜKETİM) HARCAMALARINA VE ÇIKTI AÇIĞINA ETKİSİ
THE EFFECT OF INFLATION TARGETING REGIME ON GOVERNMENT CURRENT (CONSUMPTION) EXPENDITURES AND OUTPUT GAP IN TURKEY 

Yavuz Tansoy YILDIRIM   
BALIKESİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL ANALİZİ
THE ANALYSIS OF MANAGERIAL AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF BALIKESİR CATTLE BREEDING ASSOCIATION 

Leila CHEMLI   
THE NEXUS AMONG FINANCIAL DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION: AN APPLICATION OF ARDL APPROACH FROM THE MENA REGION

Sevgi Işık EROL   
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN YOKSULLARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALARI: VAN ÖRNEĞİ
POVERTY ORİENTED SOCIAL POLICIES GENERAL DIRECTORATE OF SOCIAL ASSISTANCE OF: SAMPLE OF VAN 

Murat DEMİR & Osman GEYİK   
TÜRKİYE’DE AR-GE & İNOVASYON HARCAMALARININ GELİŞİM SÜRECİ VE EKONOMİK ETKİLERİ
DEVELOPMENT PROCESS OF R&D -INNOVATION EXPENDITURES IN TURKEY AND ITS IMPACT ON ECONOMY 

Burak KOZALI   
KENTİÇİ OTOPARK HİZMETLERİNDE ÖZEL SEKTÖR KATILIMININ SÜRÜCÜLERİN PARK ETME TERCİHLERİ VE TUTUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF PRIVATE SECTOR PARTICIPATION IN PARKING SERVICES ON DRIVERS’ PARKING PREFERENCES AND BEHAVIOURS 

Makale