Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Life Economics

Yıl 2014 , Cilt , 1


Sevda AKAR   
TÜRKİYE’DE DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ: OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMA 
Sayı 1, Ss, 1-12 
THE BETTER LIFE INDEX IN TURKEY: COMPARISON WITH OECD COUNTRIES 

Hilal GÖRKEM   
BOLOGNA SÜRECİNDE MALİYE BÖLÜMLERİ VE MALİYE EĞİTİMİ: ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 1, Ss, 13-40 
PUBLIC FINANCE DEPARTMENTS AND PUBLIC FINANCE EDUCATION IN THE BOLOGNA PROCESS: STUDENTS’ VIEWS 

Fatma TURNA   
Geçmişten Günümüze Merkez Bankaları Ve Modern Merkez Bankacılığının Bir Örneği: Avrupa Merkez Bankası
Sayı 1, Ss, 41-56 
The Central Banks From Past to Present and an Example of Modern Central Banking: The European Central Bank 

Burak KOZALI   
Ulaşımda Talep Odaklı Yaklaşım: Yolculuk Talep Yönetimi
Sayı 1, Ss, 57-68 
Demand-Oriented Approach For Transportation: Travel Demand Management 

Sibel AŞAN   
Mükellef ve Kamu Otoritesi Açısından Vergi Ahlakının Değerlendirilmesi
Sayı 1, Ss, 69-80 
The Evaluation of Tax Morale In Terms Of Tax-Payer And The Community 

Makale