Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ibrahim şinâsî efendi’nin mustafa reşid paşa üzerine bir ‘kasîde’si ve tahlili

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eitimi ABD1
Görüntülenme :
3936
DOI :
Özet Türkçe :

İbrahim Şinâsî Efendi (1826-1871), Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci kuşak şairlerinden biridir. Tanzimat devri Türk edebiyatında Türk şiiri şekil ve muhteva açısından değişmeye başlar. Bu değişimin örnekleri, dönemin diğer şairlerinde olduğu gibi Şinâsî'nin şiirlerinde, özellikle de onun Reşid Paşa (1798-1858) övgüsünde yazdığı kasidelerinde görülür. Bu makalede, Şinâsî'nin Reşid Paşa için 1274 / 1858'de yazmış olduğu on altı beyitten oluşan bir kasidesi ele alınıp tahlil edilmektedir.Şair, şiir diliyle Reşid Paşa'yı çeşitli özellikleriyle övmektedir. Kaside edebî açıdan tahlil edilirken, hem şiirin şekil ve muhteva yenilikleri hem de övgüsü yapılan kişi olarak Reşid Paşa'nın nitelikleri ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İbrahim Şinasi Efendi (1826-1871) is one of poets of first generation of Tanzimat period. Turkish poetry begins to change from the aspect of the form and content in the Tanzimat literature. This examples of change is be seen in the poetries of Şinasi, especially in the qasidas that he composed on Reşid Pasha (1798-1858) as in other poets of preiod. In this article has been dealt with and analyzed a qasida, consist of sixteen couplets that Şinasi composed for Reşid Pasha in 1274 / 1858. Poet has praised the various characteristics of Reid Pasha with his poetic language. While qasida is analyzed from literary aspect, it has put forth both the innovations of form and content of poetry, and the characteristics of Reşid Pasha as person praised.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :