Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ahmet Kelesoglu Education Faculty (AKEF) JOURNAL

Dergi hakkında bilgi.

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, ’ne gönderilen makaleler, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulmuş makalelerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Editörlerin ön değerlendirmeye tabi tuttuğu makaleler için aşağıdaki işlem sırası takip edilir.

1. Bilimsel bakımından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilir (Yazar(lar) tarafından önerilen 5 hakemden ikisine veya bunların dışında yayın kurulunun uygun gördüğü iki hakeme). Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazar(lar)a, gönderilen makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmez. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz olması durumunda üçüncü hakeme gönderilir. Hakem raporları gizlidir ve iki hakemden olumlu rapor alamayan makaleler yayınlanmaz ve yazar(lar)ına iade edilmez; bu konuda idari ve adli sorumluluk kabul edilemez.  

3.  Yayınlanan makalelerin her türlü telif hakkı Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları ise yazar(lar)a aittir.  Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi’ne değerlendirilmek üzere makale gönderen yazar(lar) bu hususları peşinen kabul etmiş sayılır.