Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Makale ekleme hakkında bilgi.

 

 
http://iibfdergi.karatekin.edu.tr
Yazışma Adresi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ÇANKIRI