Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilim ve Kültür

Dergi hakkında bilgi.

1.Yayın hayatına Halk Bilimi Araştırmaları’nın desteği ile 2013 yılında başlayan Bilim ve Kültür dergisi uluslararası kültür araştırmaları dergisidir. Bilimsel, hakemli bir dergi olup her üç ayda bir kez olmak üzere yılda dört kez yayınlanır.
2.Derginin içeriği tüm alanlarını kapsayacak şekilde kültür araştırmalarıdır. Dergi, akademik makalelerin yanı sıra ciddi poüler bilim makaleleri, kültürel etkinlik, söyleşi, fotoğraf, kitap ve makale değerlendirmesi ve eleştiri yazılarına da yer verir. Dergi çeviri makalelere de önemle yer verir. Çevirisi yapılacak makalenin yazarı, tarihi, nerede yayımlandığı, cildi, sayısı ve sayfası gibi künye bilgileri eksiksiz belirtilmeli ve eğer telif koruması kapsamından çıkmamışsa gerek yayımcıdan gerekse yazardan yayım izni alınmış olmalıdır.
3.Yayın Kurulu yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına karar veren tek yetkili organdır. Genel Yayın Yönetmemi tüm kararların sonuca bağlandığı en yetkili kişidir.
4.Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Türk dillerini kapsar. Diğer dillerdeki makalelerin yayınlanma kararı Yayın Kuruluna aittir. Yabancı dildeki makalenin Türkçe ve İngilizce (veya belirtilen diğer diller) özeti olması gerekir.
5.Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle editörler tarafından amaç, içerik, konu yazım kuralları açısından incelenir ve uygun görülenler alanında eser çalışmalarıyla kabul görmüş en az üç hakem tarafından değerlendirilir. İki hakemin onayını alan yazı kabul edilir.
6.Bilimsel makaleler için dergide kör hakemlik sistemi uygulanır, yani hakemler hiçbir şekilde makale sahibi açıklanmaz. Diğer yazılar hakemlere gönderilmez, yayın kurulu tarafından incelenir. Hakem ve Yayın Kurulu Değerlendirme Raporlarının 3 yıl saklı tutulması zorunludur.

7.Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar Türkçe ve İngilizce başlık ve 120 kelimeyi geçmeyecek bir Türkçe özet (bir de İngilizce veya desteklenen dillerden birinin kullanıldığı özet) içermelidir. Makale başlığı ise en fazla 12 kelime olmalıdır.Yazılarda konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce en az üç en fazla beş uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.

8.Yazıda yazarın ismi, unvanı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgileri (e-mail, adres, telefon) açık bir şekilde bildirilmelidir. Bu bilgiler başlığın ardında MS Word programının başvurular bölümünden dipnot ekle butonu ile (*) işaretiyle belirtilerek verilmelidir. Yazılardaki fikirlerin ve olması durumunda intihallerin her türlü yasal sorumluluğu yazara aittir. İletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru yazılması önemle rica olunur.

9.Gönderilen yazıların tüm hakları Bilim ve Kültür Dergisi’ne aittir. Makale gönderen yazar tüm haklarını devretmiş sayılır. Gönderilen yazıların iadesi yapılmaz. Dergide bulunan makalelerden ancak büyük kaynak gösterilmek şartıyla uzun olmayan alıntılar yapılabilir.
10.Yazılar 8000 kelimeyi geçmemeli, A4 kâğıdının bir yüzüne çift aralıklı, Times New Roman 12 punto, üst 6 cm, alt 5 cm, sol ve sağ marjlar 4 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazıların alt başlıkları, 12 punto, kalın ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır. Özet de aynı standartlarda yazılmalı ama özetten önce başlık olmalıdır. Başlık 22 punto ve kalın olmalıdır. Anahtar kelimeler özetin altına sıralanmalıdır. Makale iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Paragraf başı boşlukları bırakılmamalı ancak paragraflar arasında ayırt edici, fakat fazla olmayan boşluklar bırakılmalıdır. Metinlerin Türkçe başlık, özet, anahtar kelimeler kısmı ilk sayfada; İngilizce başlık , özet, anahtar kelimeler ikinci sayfada olmalıdır. Metin özetlerin olduğu sayfadan başlamamalı, izlenen sırada üçüncü sayfadan başlamalıdır. Metin iki yana yaslı iki sütun şeklinde ayarlanmalıdır. Metne resim, tablo, grafik vb. eklenebilir, ancak tüm dosyanın boyutu 6 mb'ı geçmemelidir. Yazılar "bilimvekultur@hotmail.com" adresine gönderilmelidir. Yazılarda kullanılan kaynaklar ve alıntılar kullanıldığı kısımda olmak şartıyla numaralı, sıralı olarak MS Word dipnot şeklinde belirtilmelidir. En sonda kaynaklar APA kaynakça yazım tarzı ile verilmelidir.
11.Türkçe özetinizi ve makalenizi hazırlarken TDK, İngilizce özetinizi hazırlarken Oxford-Cambridge yazım kurallarını göz önünde bulundurunuz .
12.Herhangi bir durumda iletişime geçiniz: bilimvekultur@hotmail.com