Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 1. Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce herhangi bir şekilde makale olarak yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş orjinal çalışmalar olmalıdır. Derginin ana temalarına girmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Dergimize gönderilen makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
 3. Makaleler dergi@beykon.org adresine eposta ekinde word dosyası olarak gönderilmelidir. Tüm yazışmalar internet ortamında yürütülmelidir.
 4. Makalenin dergi editörlüğüne ulaştığına dair eposta sorumlu yazara hemen, hakemlerin raporları ve yayınlanmasına ilişkin değerlendirme ile ilgili olarak ise en fazla altı ay içerisinde cevap gönderilecektir.
 5. Makalenin telif hakları dergiye ait olup, yazarlarına herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Yazarlara kongre katılımda indirim ve öncelik tanınabilecektir.
 6. Kongrede sunulan bildirilerden uygun görülenler dergide veya çıkarılacak özel sayıda yayınlanabilmektedir.


Yazım Kuralları

 1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazar(lar)ın adı ve soyadı yer almalıdır. Her bir yazar için sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da yer almalıdır. Ayrıca en az iki adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur. Çalışmada renkli harf, grafik ve tablo yer almamalı, yalnızca siyah renk kullanılmalıdır.
 4. Çalışma M. Word programında ve A4 kağıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 5. Paragraf öncesi ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı, girinti: 0 cm, aralık: 0 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 6. Paragraf başı yapılmamalı, dipnotlar ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Yumuşak-Erarslan, 2005a:520) şeklinde verilmelidir.
 7. Başlıklar koyu ve ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1, 1.1., 1.2.1 biçiminde numaralandırılmalıdır.
 8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılarak Tablo 1: Cinsiyete Göre Eğitim Durumu (Ortalama Eğitim Yılı), Grafik 1:......... şeklinde yazılacak başlıkların altına koyulmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 9. Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.
 10. Sayfa altına ortalayarak 10 punto ile sayfa numarası verilmelidir.
 11. Metinler 8 ile 25 sayfa arasında olması önerilmektedir.
 12. Kullanılan kaynaklar ise, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır. İnternet kaynaklarında tam adres ve erişim tarihi yer almalıdır.
 13. Giriş ve Sonuç başlıklarına numara verilmemelidir.l

Howitt, Peter (1998) “On Some Problems in Measuring Knowledge-Based Growth,” The Knowledge Economy, Ed. Dale Neef, Butterworth-Heinemann, MA.
Yumuşak, İbrahim Güran-Cemil Erarslan (2005a) “Yeni Ekonominin Maliye Politikaları Üzerindeki Etkileri ve Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği,” IV. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sakarya Üni. İ.İ.B.F. Yayını, Sakarya.