Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Journal of Hospitality and Tourism Issues-JOHTI

Turizm ve Sosyoloji, Turizm ve Psikoloji, Turizm ve Sosyal Psikoloji
Turizmde Örgütsel psikoloji, Turizmde Örgütsel davranış, Turizm Rehberliği, Turizm Pazarlaması, Turizm ve Teknoloji/Digitalleşme/4.0/5.0, E-Turizm, Turizm Hukuku, Turizm İşletmeciliği, Turizmde Gastronomi/Yiyecek İçecek, Turizm ve Finans/Muhasebe, Turizm Felsefesi, Turizm ve Çevre/Doğa, Turizm ve Sürdürülebilirlik, Turizm Coğrafyası, Turizmde Stratejik Yaklaşımlar, Turizm ve Mimarlık/Peyzaj, Turizmde Politika ve Planlama, Uluslararası İlişkiler ve Turizm, Kamu Yönetimi ve Turizm ve turizm ile ilişkili diğer konular.                                                                                                           Sociology of Tourism,Psychology of Tourism, Social Psychology of Tourism, Organizational Behavior in Tourism, Tourism Guidance, Tourism Marketing, Tourism and Technology / Digitalization / 4.0 / 5.0, E-Tourism, Tourism Law, Tourism management, Gastronomy / Food and Beverage behaviors,Tourism and Finance / Accounting, Philosophy / Theories of Tourism, Tourism and Environment / Nature, Tourism and Sustainability, Tourism Geography, Strategic Approaches in Tourism, Tourism and Architecture / Landscape, Politics and Planning in Tourism, International Relations and Tourism, Publis Administration and Tourism,  ….. and other issues related with tourism.