Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Antakiyat

1.   Hatay MKÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi (ANTAKİYAT) yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Hatay MKÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez, sempozyum değerlendirmeleri, tenkitli neşir, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. 3. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 4. Dergiye gelen yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından şekil açısından incelenir, uygun görüldüğü takdirde içerik incelemesi için hakemlere gönderilir. 5. Makaleler iki farklı hakeme gönderilir, en az iki hakemin oluru ile yayımlanır. Eğer ilk iki hakem yayın konusunda fikir ayrılığı yaşarsa çalışma 3. Bir hakeme gönderilerek görüş istenir. Uygun görülmediği için yayımlanmayan yazılar iade edilmez. 6. Hatay MKÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılar yayımlanır. 7. Türkçe Yazımda Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu ve dergimizin belirlediği esaslar dikkate alınır.8. Yazılarda, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere uygun görülen ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir. Başlık ve numaralandırmada yazar tarafından uygun görülen tercihlerde bulunulabilir. 9. Makalelerde kullanılan kaynakların, makale sonunda ayrıca “Kaynaklar” listesi olarak verilmiş olması gerekir. 10. Yazıların başına en az 150-250 kelime arasında Türkçe Özet eklenmelidir. Çalışmanın sonuna geniş İngilizce Özet (Extended Abstract) eklenmelidir. Öz/Abstract’ın altına yazıların ana temasını belirten ve internet ortamında taranmasını sağlayacak Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler/keywords yerleştirilmelidir. 11. Çeviriler orijinal metinleri ile birlikte gönderilmelidir.12. Yazılar makale şablon dosyasını (Word dosyası (.docx, .doc)) şeklinde göndermelisiniz. 13. Dergide yayımlanan yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.                                                                                                     Not: Çalışmalar makale şablonuna göre hazırlanmalıdır. (makale şablonu bilgisayarınıza indirildikten sonra makale şablonu üzerinde değişiklik yapılarak sisteme eklenmelidir. Ayrıca bir makale dosyası hazırlanmamalıdır.)                                                                                                                  Not: Çalışmalar akademik intihal programı ile taranmış ve raparu editöre göndermek üzere hazırlanmış olmalıdır.                                                                  Not: Çalışmalar sisteme eklenirken muhakkak telif hakkı devri formu (imzalanmış) yanında eklenmelidir.                                                                                                 Not:Kaynakça gösteriminde APA stili veya İsnad Atıf Sistemi kullanılabilir. (İsnad Atıf Sistem Kılavuzu)