Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Antakiyat

Editör Bilgileri Yusuf OKŞAR, Assist. Prof. Dr.
Yardımcı Editör -
Dergi Mail Adresi yusufoksar@mku.edu.tr 
Impact Factor -
Ithenticate - Turnitin ithenticate
Tarandığı İndeksler Google Schoolar
Dergi Konuları TR&EN Antakiyat, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmektedir. Dergi din bilimleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin dini alanlarıyla ilgili çalışmalarını da kapsamaktadır. Örneğin, din-eğitim, din-sosyoloji, din-psikoloji, din-tarih, din-teknoloji, din-iktisat ve din-siyaset gibi çalışmaları da kabul etmektedir. Antakiyat encourages interdisciplinary and comparative studies. The journal covers religious studies in the social sciences, especially in the religious sciences. For example, he accepts studies such as religion, sociology, religion, psychology, religion, history, religion, technology, religion and politics.