Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi- Artuklu Kaime

Dr. Öğr. Üye. Lütfi AKIN
 
Dr. Öğr. Üye. Zelal Başak KIZILKAN
 
Dr. Öğr. Üye. Musallam ABEDTALAS
 
Arş. Gör. Mehmet Sadık AYDIN
 
Arş. Gör. İslam ALTUN
 
Arş. Gör. Enes ATEŞ