Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Bilimleri Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Teslim Süreci ve Şekli

[email protected] adresine Microsoft Word dosyası olarak gönderilmesini ve yazışmaların da bu yolla gerçekleştirilmesini tercih ediyoruz. E-mail veya posta ile göndermelerde Editörler Ofisi’nden mutlaka teyit aldığınıza emin olunuz.
Makaleniz ile birlikte 150 kelimeyi aşmayan özetini ve yazarlar hakkında 5-6 satırlık bilgi notunu (Türkçe ve İngilizce olarak) da dergiye gönderiniz. Bu notta bitirdiğiniz okullar, şu an çalıştığınız kurum, unvanlarınız ve yayınlarınız yer alabilir. YBD uluslararası bilimsel ve bağımsız indeks ve abstract kuruluşlarınca da taranmaktadır. Bu nedenle gönderdiğiniz özetleriniz çok önemlidir. Ayrıca en fazla 10 tane olmak üzere ‘anahtar kelimeleri’ (keywords) de yazınıza ekleyiniz.

Makaleler kural olarak 10.000 kelimeden fazla, 4.000 kelimeden az olmamalıdır. Kitap tahlilleri 2.500 kelimeyi geçmemeli, birden fazla kitap tahlilinde veya tahlil denemesinde 3.500 kelime sınırı aşılmamalıdır.

Başlıklar ve Alt-Başlıklar

Dipnot

Kitap:

Tek yazarlı kitap
Fernand Braudel, A History of Civilizations, (Londra: Penguin Books, 1993), s. 287.
İki Yazarlı Kitap
Naim Kapucu ve Hamit Palabıyık, Turkish Public Administration, From Tradition to the Modern Age, (Ankara: USAK Publications, 2008), s. 58.
Üç Yazarlı Kitap
Sedat Laçiner, Mehmet Özcan ve İhsan Bal, European Union with Turkey, The Possible Impact of Turkey’s Membership on the European Union, (Ankara: USAK Publications, 2005), s. 28.

Makale

yazar(lar), ‘makale adı’, dergi adı, Cilt:, Sayı:, Yıl, sayfa
Örneğin: Brian M. Pollins and Kevin P. Murrin, ‘Where Hobbes Meets Hobson: Core Conflict and Capitalism’, International Studies Quarterly, Vol. 43, No. 4, Eylül 1999, s. 427-45

John Roberts, ‘Pipeline Politics’, içinde Shirin Akiner (der.), The Caspian: Politics, Energy and Security, (Londra: Routledge Curzon, 2004), alıntı İhsan Bal ve Süleyman Özeren, Dünyadan Örneklerle Terörle Mücadele, (Ankara: USAK Yayınları, 2010), s. 9.

* gazetelerde şu sıralama izlenmelidir:
yazar(lar), ‘yazının adı’, gezete adı, Tarih
Deborah Sontag, ‘The Erdoğan Experiment’, The New York Times, 11 Mayıs 2003.
Blaine Harden, ‘North Korea Fires Sixth Missile in a Week’, The Washington Post, 30 May 2009, Basılmamış Tez

Resmi Belge ve Raporlar

Konferans Tebliğleri

İnternet Kaynakları

www.cl.cam.ac.uk/=rja4/econsec.html, (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2009)
Erişim tarihi mutlaka belirtilmelidir.

Kitap tahlilleri tüm yayın bilgilerini ve ISBN numarasını içermeli, biliniyorsa kitabın fiyatı da belirtilmelidir:
Alan Cassels, Ideology & International Relations in the Modern World, (Londra: Routledge, 1996). 302 sayfa. Kaynakça, dizin. $14.99. ISBN.

Çalışma hazırlanırken kullanılan kaynaklar dipnotlardan ayrı olarak makalenin sonuna da kaynakça bölümü olarak eklenmelidir.

Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD), Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi, Terzioğlu Kampüsü, Rektörlük Binası, Yönetim Bilimleri Dergisi Yazı İşleri Editörlüğü, 17100, Çanakkale/Merkez
Tel: 0286- 2180018

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar ön incelemeye tabiidir ve yayıncı kuruluşlar da dâhil olmak üzere, hiçbir kurum ve kişiye bağlı olmaksızın inceleme bağımsız hakemler ve Editörler tarafından gerçekleştirilir. Gönderilen çalışmalar ilk olarak Editörler ve Editörler Kurulu’nun incelemesinden geçer. Bu safhada ilk olarak çalışmanın dergi kurallarına uygunluğu incelenir. Ardından makale alanında uzmanlığı ile tanınan ve gönderilen makale ile ilgili üç ayrı hakeme gönderilir.
Editörler ve hakemler incelemelerinde temelde şu üç kriterden hareket ederler:
1) Anlatım Kalitesi: Yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması ve yapısı vd.
2) Kaynakların Doğru Kullanımı: Dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı vd.
3) Bilimsel Kalite: Çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi.
Hakemlerin raporları doğrultusunda gönderilen makale yayınlanır, düzeltilmek ve daha sonra yayınlanmak üzere yazara geri gönderilir veya yayınlanmaz. Her durumda yazar durumdan bilgilendirilir ve değerlendirme süreci 6 ayı aşamaz. Gönderilen yazıların durumu Editörlerden öğrenilebilir. Hakem raporları gizlidir ve dergi arşivlerinde 5 yıl süre ile saklanır.

[email protected]) dergi editörlüğüne göndermelidir. Çok büyük tablo ve şekiller 6 puntoya kadar küçültülerek bir sayfaya sığdırılacak şekilde hazırlanmalıdır.

 

 

Editörlerden ya da hakemlerden bu tür düzeltmeler beklenmemelidir.