Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/taed/about/submissions#onlineSubmissions