Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi/ Publisher:
YAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü adına Prof.Dr. Ali Rıza ABAY
 
Baş Editör/ Editör-in Chief
Yrd.Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR
fgungor@yalova.edu.tr
 
Yayın Kurulu/ Editorial Board
Prof.Dr. Ali Rıza ABAY
Yrd.Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR
Yrd.Doç.Dr. Bora AÇAN
Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARAKAŞ
Doç.Dr. M. Efe ÇAMAN
Yrd.Doç.Dr. Ali İhsan KAYTAZ

 
Sekreter
Arş.Gör. Güler GÜNEŞ
ggunes@yalova.edu.tr.
 
Son Okuma
Öğr.Gör. Ömer Miraç YAMAN