Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

I. Dergide yayımlanacak yazılar için Türk Dil Kurumunun belirlediği yazım kuralları esas alınmaktadır.  
 

II. Yazılar word dosyası olarak (.doc uzantılı) kaydedilmeli ve degiye eposta yolu ile ulaştırılmalıdır.

Metin formatı;

Yazı tipi, Times New Roman; satır aralığı 1,5; paragraf girintisi 1,25; hizalama iki yana yaslı.
 

Başlık: 14 punto ortalı; önce 100 nk
İngilizce: başlık 12 punto ortalı; sonra 30 nk

Yazar adı: sağa yaslı (Dipnotta *Unvan, isim, kurum, şehir, email)

Türkçe özet (Yazı tipi, Times New Roman; satır aralığı 1,5; paragraf girintisi 1,25; hizalama iki yana yaslı.)
Türkçe Anahtar Kelimeler (3-8 anahtar kelime verilmelidir.)
İngilizce özet (Yazı tipi, Times New Roman; satır aralığı 1,5; paragraf girintisi 1,25; hizalama iki yana yaslı.)
İngilizce  Keywords (Türkçe anahtar kelimelerin İngilizceleri verilmeli.)
Özette konunun tarihçesi anlatılmamalı, çalışma konusu ve amacı tanıtılmalı, elde edilen sonuçlara değinilmelidir. 
 
Alt başlıklar, cümle düzeni (sadece ilk kelimenin harfi büyük), bold.
Metin içinde örnek kelimeler italikle, örnek kelimelerin açıklamaları ve alıntılar tırnak içinde verilmeli, bunun dışında biçimlendirme yapılmamalıdır.

Dipnotlar sayfa altında gösterilmelidir. Tekrar eden kaynaklar age., agm. şeklinde kısaltılarak verilebilir.

Yazar adı Soyadı, Eser Adı, Yayınevi, Yayın yeri yayın yılı, sayfa no.
Ceval Kaya, Uygurca Altun Yaruk: Giriş, Metin, Dizin, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 1994, s. 89.
Emine Gürsoy Naskali, Muvaffak Duranlı, N. A. Baskakov ile T. M. Toşçakova’nın “Oyrotsko-russkiy slovar’”ından Genişletilmiş Altayca-Türkçe Sözlük,  Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 1999, s. 125.

Metin içinde atıf yapılan kaynaklar metnin sonunda Kaynaklar başlığı altında alfabetik olarak listelenmelidir.
Kaynaklar
Yazar Soyadı, Adı, Eser Adı, Yayınevi, Yayın yeri yayın yılı.

Gürsoy Naskali, Emine, Muvaffak Duranlı, N. A. Baskakov ile T. M. Toşçakova’nın “Oyrotsko-russkiy slovar’”ından Genişletilmiş Altayca-Türkçe Sözlük,  Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 1999.

Şen, Mesut, Gâzi Zahîrüddîn Muhammed Bâbur. Bâburnâme: Giriş, Metin (Kâbil ve Hindistan Bölümleri), Açıklamalı Dizin, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1993.

III.  Bir başkasının fikrini veya sözcüklerini orijinal şekli ile veya biraz değiştirerek  kaynak göstermeden  alıntılamak intihal (plagiarism) sayılmaktadır. Kaynak gösterilmiş bile olsa, bir başka eserden doğrudan aktarılan sözcükler tırnak işareti ile gösterilmemişse, bu da intihal suçu kapsamına girer.  
 
Yazar,
a) Yazısının orijinalliğini,
b) Yazısının içeriğinin, kullanılan görsel malzemenin fotoğraf, resim, çizim, grafik, harita, kroki, desen, vb.nin) ve diğer her türden materyalin hiçbir şekilde başka bir eserin telif hakkını veya şahsın haklarını ihlal etmediğini,
c) Yazısında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na aykırılık teşkil edecek hiçbir unsur bulunmadığını, garanti etmiş sayılır. 
 
1.  Yazılarda yer alan alıntılar kaynak gösterilerek yapılmalı ve kaynaklar yazının sonunda yer alacak bölümde sıralanmalıdır:
 
Faydalanılan eserlerin künyeleri şu bilgileri içermelidir:
 
Kitap:
Yazar soyadı, yazar adı, Eser adı, Yayınevi, Yayın yeri yayın yılı.
 
Makale:
a) Dergide: Yazar soyadı, Yazar adı, "Makale", Dergi adı, Editör adı soyadı, Yıl, Sayı, Yayınevi, Yayın yeri, sayfa aralığı.
 
b) Kitapta: Yazar soyadı, Yazar adı, "Makale", Kitap adı, Editör / Hazırlayan / Derleyen adı soyadı, Yayınevi, Yayın yeri, sayfa aralığı.
 
c) Ansiklopedi maddesi: Yazar soyadı, Yazar adı, "Ansiklopedi maddesi", Ansiklopedi  adı, (Varsa: Editör / Hazırlayan adı soyadı) Cilt, Yayınevi, Yayın yeri, sayfa aralığı.
 
Ayrıca nadir eserlere yapılan atıflarda eserin bulunduğu, kütüphane, müze, arşiv, özel koleksiyon, vb. belirtilmelidir. 
 
2. Yazılarda yer alan her türden görselin (fotoğraf, resim, çizim, grafik, harita, kroki, desen, vb.nin) telif hakkı a) Yazara aitse, veya
b) Kamuya aitse, veya
c) Görseli üreten kimsenin izni ile kullanılmalıdır. Görsel malzemenin telif hakları ile ilgili sorumluluk yazara aittir.
Görsellerin yer aldığı kaynakların künye bilgisi eksiksiz verilmelidir. 
Ayrıca; yazıda nadir bulunan herhangi bir görsel kullanıldıysa, kaynağın künyesi ile birlikte; görselin korunduğu, kütüphane, müze, arşiv, özel koleksiyon, vb. belirtilmelidir. 
Metin içinde atıf yapılmayan görseller yazının sonuna eklenmelidir.
 
3. Kaynak kişilerden temin edilen her türden materyalin kullanımında gerekli izinlerin alınması ve kaynak kişilerin haklarının korunması yazarın sorumluluğu altındadır.
 
4. Internet ve elektronik kaynaklardan yapılan alıntılar için kullanılacak atıf sistemi ile ilgili olarak bkz.
http://web.archive.org/web/20040727080101/http://www.library.ualberta.ca/guides/citation/index.cfm#APA
http://web.archive.org/web/20040727080101/http://www.library.ualberta.ca/guides/citation/index.cfm#Chicago
 

5. Yazıların içeriği veya içerdiği her türden materyal dolayısıyla oluşabilecek telif hakkı veya şahıs hakkı ihlalinde Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi hiçbir sorumluluk kabul etmez.