Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Turkish Studies-Language and Literature Dergisi, üç ayda bir yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Turkish Studies-Language and Literature Dergisi’nde yayımlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları International Balkan University’e aittir.

Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

Dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, DOI numaralarının alınması ve uluslararası indeslere tanıtılması gibi işlemler ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergiye gönderilen yazıların sahipleri yazılarının tasarım, yayım ve indeks masraflarını öderler.

 

Turkish Studies-Language and Literature ; ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD indeksleri tarafından taranmaktadır.

ISSN: 2667-5641

 

TURKISH STUDIES - LANGUAGE AND LITERATURE

International Academic Journals

 

Sahibi / Owner

International Balkan University

 

Yayıncı / Publisher

ASOS EĞİTİM BİLİŞİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. 

 

 
 

Editör / Editor

Doç. Dr. Sibel ÜST (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

sibelust@hotmail.com

 

 

Editör Yardımcıları/Assistant Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan BÖLÜK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

ramazanboluk@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Burak ÇAKIN (Muş Alparslan Üniversitesi)

mehmetburak44@gmail.com

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra KİRİK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

esrakirik@gmail.com 

 

 

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

akar@mu.edu.tr

 

Prof. Dr. Caner KERİMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)

canerkerimoglu@yahoo.com

 

Prof. Dr. Fatma S. KUTLAR OĞUZ (Hacettepe Üniversitesi)

fatmasabiha@gmail.com

 

Prof. Dr. Mehmet Vefa NALBANT (Pamukkale Üniversitesi)

vnalbant@gmail.com

 

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM (Uluslararası Balkan Üniversitesi)

mdursunerdem@gmail.com

 

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

nazim.polat@hbv.edu.tr

 

Prof. Dr. Orhan K. TAVUKÇU (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

okemaltavukcu@yahoo.com

 

Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

tuncaybulbul@gmail.com

 

Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

ulku.eliuz@mynet.com

 

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

yavuzunal@hotmail.com

 

Doç. Dr. Adem POLAT (Atatürk Üniversitesi)

adem.polat@atauni.edu.tr

 

Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

dursunali@hotmail.com

 

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ (Kafkas Üniversitesi)

mithat.durmus@gmail.com

 

Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

ksamlioglu@hbv.edu.tr

 

Danışma Kurulu/Board of Advisory

Ahmet BURAN- Gürer GÜLSEVİN-M. Fatih KÖKSAL

Mehmet AYDIN-Ramazan KORKMAZ-Turgut KARABEY

 

Genel Koordinatör/General Coordinator

Yavuz ÜNAL

 

Dış Temsilciler Koordinatörü/General Coordinator of Foreign Editors

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

 

Dış Temsilciler/Representative of Foreign Country

USA / Robert DANKOFF

Germany / Marcel ERDAL

Greece / Fatih KEMİK

Japan / Yuu KURIBAYASHI

Norway-Swedish / Bernt BRENDEMOEN

England / Fikret TURAN

Albania / Xhemile ABDİU

Central Asia / Seadet SHİKHİYEVA

Kazakhstan / Gülnar KOKUBASOVA

Kyrgyzstan / Ulanbek ALİMOV-Osman KÖSE

Azerbaijan / Vusale MUSALİ

Uzbekstan / Cabbar İŞANKUL

Poland / Öztürk EMİROĞLU