Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Turkish Studies-International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

Makale ekleme hakkında bilgi.

Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, ERZİNCAN
Telefon :0505 742 03 99 / 0446 224 30 97 Faks :0446 224 30 16